PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 3 | 167-188
Tytuł artykułu

Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
--
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badanie rozumienia pojęć matematycznych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru ograniczonego), XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki, CD–ROM.
 • ---
 • Burton, J. F.: 1977, The moore method, American Mathematical Monthly 84, 273-277.
 • ---
 • Czaplińska, J.: 2003, Trudności w stosowaniu pojęć analitycznych przez absolwentów szkół średnich podczas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego, Disputationes Scientificae Univ. Catholicae in Rużomberok 3(3), 3-10.
 • ---
 • Even, R.: 1990, Subject matter knowledge for teaching and the case of functions, Educational Studies in Mathematics 6, 521-554.
 • ---
 • Even, R.: 1993, Subject matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept, Journal for Research in Mathematics Education 24, 94-116.
 • ---
 • Fulier, J.: 2001, Funkcje a funkčné myslenie vo vyučovaní matematickej analýzy, Univerzita Konštantína Filozofa, Faculta Prírodnydh Vied, Nitra.
 • ---
 • Fulier, J., Gunčaga, J.: 2006, Modul matematickiej analýzy v kurze dálšeho vzdelévania učitel’ov, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6. ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 66-74.
 • ---
 • Gunčaga, J.: 2001, Limitné procesy v školskoj matematike. Rozprawa doktorska obroniona w 2001 roku na Uniwersytecie w Nitrze, http://fedu.ku.sk/˜guncaga/publikaci/DizWeb.pdf, data dostępu: 1 XII 2010 r.
 • ---
 • Gunčaga, J.: 2008, Matematická analýza 1, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogicka Fakulta, Ružomberok.
 • ---
 • Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: 2008, Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogicka Fakulta, Ružomberok.
 • ---
 • Konior, J.: 1996, O pojęciu zmiennej w szkolnym nauczaniu matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 18, 71-102.
 • ---
 • Krygowska, Z.: 1955, O poprawne rozumienie przez uczniów symbolu literowego w nauce algebry, Matematyka 4, 21-32.
 • ---
 • Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.
 • ---
 • Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.
 • ---
 • Kusion, L.: 1993, Symbol literowy w nauczaniu matematyki, Niepublikowana praca magisterska wykonana w Instytucie Matematyki AP pod kierunkiem prof. H. Siwek, Kraków.
 • ---
 • Mahavier, W. S.: 1999, What is the moore method?, Primus 9, 339-254.
 • ---
 • Major, J.: 2006a, Rola zadań i problemów w kształtowaniu pojęć matematycznych na przykładzie bezwzględnej wartości liczby rzeczywistej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 297-310.
 • ---
 • Major, J.: 2006b, Uwagi na temat obrazu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej u studentów III roku matematyki, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 171-176.
 • ---
 • Major, J., Major, M.: 2009, Remarks on definitions and the process of defining mathematical concepts, w: M. Billich, M. Papčo, Z. Takáč (red.), Teaching Mathematics. Innovation, new trends, Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, 187-192.
 • ---
 • Major, J., Powązka, Z.: 2006, Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 163-185.
 • ---
 • Major, J., Powązka, Z.: 2009, From research on student difficulties in using the properties of functions while solving equations and inequalities, w: M. Billich (red.), Mathematica III, Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, 69-76.
 • ---
 • Major, M.: 2006c, Uwagi na temat wiedzy studentów III roku matematyki w zakresie szkolnych treści rachunku prawdopodobieństwa, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 176-180.
 • ---
 • Major, M.: 2007, Vedomosti študentov 3 ročníka matematiky v oblasti elementárnych školských úloh z počtu pravdepodobnosti, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 7, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 201-205.
 • ---
 • Parker, G. E.: 1992, Getting more from Moore, Primus 2, 235-246.
 • ---
 • Powązka, Z.: 2006, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 229-295.
 • ---
 • Powązka, Z.: 2007a, Príklady chýb v porozumení základných pojmov matematickej analýzy skúmaných u študentov učitel’stva matematiky, Acta Mathematica 10, 177-182.
 • ---
 • Powązka, Z.: 2007b, Problémy študentov matematiky s pochopenim poimov určitý a neurčitý integrál, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 7, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 257-262.
 • ---
 • Powązka, Z.: 2009, O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, 213-223.
 • ---
 • Sfard, A.: 1991, On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin, Educational Studies in Mathematics 22, 1-36.
 • ---
 • Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa.
 • ---
 • Szewczuk, W.: 1993, Zdolności – uzdolnienia, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja „Innowacja” , Warszawa, 991-996.
 • ---
 • Tall, D., Vinner, S.: 1981, Concept image and concept definition mathematics with particular reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics 12, 151-169.
 • ---
 • Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.
 • ---
 • Zaręba, L.: 2001, Dojrzałość do stosowania symbolu literowego w procesie uogólniania u uczniów w średnim wieku szkolnym, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych LIV, 91-117.
 • ---
 • Zaręba, L.: 2003, Z badań nad procesem uogólniania i stosowaniem w nim symbolu literowego przez uczniów w wieku 10-14 lat, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 151-182.
 • ---
 • Zaręba, L.: 2004, Proces uogólniania w matematyce i stosowanie w nim symbolu literowego u uczniów w wieku 13-14 lat. Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2004 roku na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2450-341X-year-2010-volume-3-article-3769
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.