PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 1 | 297-319
Tytuł artykułu

Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
This article presents the author’s reflections, comments and problems that arise in relation to the issue of defining the subject matter knowledge a teacher should have in the context of Even’s theoretical framework. They incline to start working on a considerable modification of this conception in order to explore its adaptability in other contexts. This paper also includes initial results of this modification.
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badanie rozumienia pojęć matematycznych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru ograniczonego), XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki, CD–ROM.
 • Dyrszlag, Z.: 1978, O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych w procesie dydaktycznym, Studia i Monografie 65 (seria B), WSP w Opolu.
 • Even, R.: 1990, Subject matter knowledge for teaching and the case of functions, Educational Studies in Mathematics 6, 521-554.
 • Even, R.: 1993, Subject matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept, Journal for Research in Mathematics Education 24, 94-116.
 • Freudenthal, H.: 1983, Didactical Phenomenology of Mathematical Structures, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
 • Gray, E., Tall, D.: 1994, Duality, ambiguity, and flexibility: a “proceptual” view of simple arithmetic, Journal for Research in Mathematics Education 25(2), 116-140.
 • Hiebert, J., Lefevre, P.: 1986, Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis, w: J. Hiebert (red.), Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics, Lawrence Erlbaum Associates Inc., New Jersey, 1-27.
 • Klakla, M.: 2002a, Kształcenie aktywności matematycznej o charakterze twórczym na poziomie szkoły średniej, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowaniadydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 263-273.
 • Klakla, M.: 2002b, Transfer metody, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 275-298.
 • Klakla, M.: 2003a, Dyscyplina i krytycyzm myślenia jako specyficzny rodzaj aktywności matematycznej, Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej 10, 89-106.
 • Klakla, M.: 2003b, Formirovanie tvorqeskoi$ matematiqeckoi$ detel~nosti uqawihs klassov s uglublennym izuqeniem matematiki v xkolah Pol~xi, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 • Konior, J.: 1993, Samoobserwacja aktywności myślowej studentów na zajęciach z przedmiotów kierunkowych jako element przygotowania do zawodu nauczyciela matematyki (raport na podstawie doświadczeń z pracy ze studentami kolegium nauczycielskiego), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 15, 37-55.
 • Konior, J.: 2002a, Czym jest pojęcie matematyczne (szkic z perspektywy nauczania i uczenia się, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 11-30.
 • Konior, J.: 2002b, Opracowywanie definicji pojęć matematycznych w nauczaniu szkolnym, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, tom IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 31-46.
 • Krygowska, A. Z.: 1983, Wprowadzenie w problematykę sesji poświęconej koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, w: B. Nowecki (red.), Problemy studiów nauczycielskich 1, WN WSP, Kraków, 13-22.
 • Krygowska, Z.: 1965, Założenia konstrukcji i doboru problematyki programu metodyki nauczania matematyki w szkołach wyższych kształcących nauczycieli, Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków, 19-52.
 • Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.
 • Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41.
 • Major, J., Powązka, Z.: 2006, Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1, 137-159.
 • Mioduszewski, J.: 1996, Ciągłość. Szkice z historii matematyki, WSiP, Warszawa.
 • Moschkovich, J.: 2004, Appropriating mathematical practices: A case study of learning to use and explore functions through interaction with a tutor, Educational Studies in Mathematics 55(1-3), 49-80.
 • Moszner, Z.: 1968, Kształcenie nauczycieli matematyki, Nowa Szkoła 7-8, 26-30.
 • Moszner, Z.: 1973, O problemach kształcenia nauczycieli na tle doświadczeń Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 46, WSP w Krakowie w latach 1961-1971, WN WSP, Kraków, 41-50.
 • Moszner, Z.: 1974, Czy inna matematyka dla nauczycieli, Nowa Szkoła 7-8, 51-52.
 • Moszner, Z.: 2004, Refleksje na temat kształcenia nauczycieli matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 26, 255-264.
 • Nowecki, B.: 1981, Przygotowanie z zakresu dydaktyki matematyki na kierunkach nauczycielskich, Ruch Pedagogiczny 1, 180-189.
 • Nowecki, B.: 1983a, Koncepcja kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych. problemy i tezy, w: B. Nowecki (red.), Problemy studiów nauczycielskich, t. 1, Wydawnictwo Naukowe WSP, 145-153.
 • Nowecki, B.: 1983b, Programowe i organizacyjne założenia koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, w: B. Nowecki (red.), Problemy studiów nauczycielskich,
 • t. 1, Wydawnictwo Naukowe WSP, 33-49.
 • Nowecki, B. J.: 2005, Koncepcja kształcenia nauczycieli, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1, 187-193.
 • Nowecki, B., Urbańska, E.: 1996, Kształcenie matematyczne i funkcjonowanie w zawodzie nauczycieli klas początkowych w świetle badań ankietowych, w: B. Nowecki (red.), Problemy Studiów Nauczycielskich 6, Dydaktyka matematyki. O badaniachnad nauczaniem i uczeniem się matematyki, WN WSP, Kraków, 105-132.
 • Peressini, D., Borko, H., Romagnano, L., Knuth, E., Willis, C.: 2004, A conceptual framework for learning to teach secondary mathematics: a situative perspective, Educational Studies in Mathematics 56, 67-96.
 • Powązka, Z.: 2005, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na i roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1, 229-295.
 • Przeniosło, M.: 2002, Obraz granicy funkcji ukształtowany w czasie studiów matematycznych, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Przeniosło, M.: 2004, Images of the limit of function formed in the course of mathematical studies at the university, Educational Studies in Mathematics 55, 103-132.
 • Resnick, L. B., Ford, W. W.: 1984, The Psychology of Mathematics for Instruction, Lawrence Erlbaum Associates Ltd., London.
 • Sajka, M.: 2003, A secondary school student’s understanding of the concept of function – a case study, Educational Studies in Mathematics 53, 229-254.
 • Sajka, M.: 2005a, Functional equations as a new tool for researching certain aspects of subject matter knowledge of functions in future mathematics teachers, Proceedings of the 57th CIEAEM Conf., Piazza Armerina, Italy, 125-131. Dostępne online: http://math.unipa.it/˜grim/cieaem/cieaem57 sajka.pdf.
 • Sajka, M.: 2005b, Koncepcja określania nauczycielskiej wiedzy przedmiotowej z zakresu wybranego pojęcia matematycznego – na przykładzie pojęcia funkcji, w: G. Treliński, M. Czajkowska (red.), Nowe tendencje w kształceniu matematycznym. W druku.
 • Sajka, M.: 2005c, What subject matter knowledge about the concept of function should the teacher have?, Proceedings of the 57th CIEAEM Conf., Piazza Armerina, Italy, 319-320. Dostępne online: http://math.unipa.it/˜grim/cieaem/cieaem57 sajka poster.pdf.
 • Semadeni, Z.: 2002a, Trojaka natura matematyki: idee głębokie, formy powierzchniowe, modele formalne, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 24, 41-92.
 • Semadeni, Z.: 2002b, Trudności epistemologiczne związane z pojęciami: pary uporządkowanej i funkcji, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 24, 119-144.
 • Sfard, A.: 1991, On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin, Educational Studies in
 • Mathematics 22, 1-36.
 • Sierpińska, A.: 1992, On understanding the notion of function, w: E. Dubinsky, G. Harel (red.), The Concept of Function. Aspects of Epistemology and Pedagogy, Vol. 25 of MAA Notes, Mathematical Association of America, 25-58.
 • 
 • Skemp, R.: 1971, The Psychology of Learning Mathematics, Penguin Books, Harmondsworth, England.
 • Skott, J.: 2004, The forced autonomy of mathematics teachers, Educational Studies in Mathematics 55, 227-257.
 • Tall, D., Vinner, S.: 1981, Concept image and concept definition mathematics with particular reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics 12, 151-169.
 • Turnau, S.: 2003, Kształcenie nauczycieli matematyki – u nas i gdzie indziej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 231-240.
 • Vinner, S.: 1975, The naive platonic approach as a teaching strategy in arithmetics, Educational Studies in Mathematics 6(3), 339-350.
 • Vinner, S.: 1983, Concept definition, concept image and the notion of function, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 14(3), 293-305.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2450-341X-year-2006-volume-1-article-3798
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.