PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 11 | 197-208
Tytuł artykułu

Wybrane wskaźniki organizacji turystyki wpływające na aktywność turystyczną Polonii mieszkającej w Metropolii Chicago

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected indicators of tourism organization affecting the tourist activity of the Polish diaspora living in the Chicago Metropolis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem artykułu jest opracowano czynniki, które wpływają na aktywność turystyczną. W artykule omówiono własny model aktywności i destynacji turystycznej dla ogółu amerykańskiej populacji z uwzględnieniem czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Autorka przedstawiło wyniki badań empirycznych, które przeprowadziła na 1014 osobach (z podziałem na 7 podgrup wiekowych). Przeanalizowano najważniejsze czynniki oraz inhibitory (bariery) decydujące o aktywności turystycznej oraz wyborze destynacji turystycznej przez Polonię zamieszkującą Chicago. Omówiono wybrane wskaźniki organizacji turystyki i takie aspekty, jak zagospodarowanie turystyczne oraz dobre warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, które to decydują o aktywności turystycznej i wyborze destynacji wśród ankietowanej grupy badawczej.
EN
The main objective of the article is to discuss the determinants of tourist activity. The own model of tourism activity and destination for the whole American population, including the external and internal factors will be described in the article. The results of the empirical research conducted in the group of 1014 people, divided into 7 age subgroups will be presented. The most important factors and inhibitors (barriers) determining tourist activity and the choice of tourist destination by the Chicago Poles will be analyzed. The selected indicators of tourism organization will be depicted and it will be shown whether the aspects, such as tourist development and the conditions for practising various sports disciplines determine the tourist activity and the choice of destination among the conducted research group.
Rocznik
Tom
11
Strony
197-208
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-12-30
Bibliografia
 • Alejziak, W. (2007). Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych. Folia Turistica, 18, 59–89.
 • Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: Wydawnictwo AWF.
 • Alejziak, W. (2011). Aktywność turystyczna: Międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego. Turyzm, 21(1–2), 7–16.
 • Bytniewski, M., Huk-Wieliczuk, E. (2005). Bariery uczestnictwa studentów turystyki i rekreacji w wykorzystaniu czasu wolnego. W: J. Ożdżański (red.), Rekreacja, turystyka, kultura: w zagospodarowaniu czasu wolnego. Gdańsk: Wydawnictwo AWFiS, 247-253.
 • Cook, S., Perry, T., Ward, G. (2001) USA część zachodnia, praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.
 • Haukeland, J.V. (1990). Non travellers: The flip side of motivation. Annals of Tourism Research, 17(2), 172–184.
 • Kruczek, Z., Sacha, S. (1995). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Wydawnictwo Ostoja.
 • Kurek, W. (2008). Historia turystyki. W: W. Kurek (red.), Turystyka. Warszawa: PWN.
 • Lijewski, T., Mikułowski. B., Wyrzykowski J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
 • Sojka, E. (2003). Statystyka w przykładach i zadaniach. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 • Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitor Attractions. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Warszyńska, J. (1999). Główne problemy badawcze geografii turyzmu. Turyzm, 9(1), 38.
 • Zaczyński, W. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Ziółkowska-Weiss, K. (2016). Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 85–101.
 • Ziółkowska-Weiss K., (2017). Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 32–49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2017-volume-11-article-4468
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.