PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 11 | 181-196
Tytuł artykułu

Programy turystyczne realizowane podczas zorganizowanych formwymiany zagranicznej pracowników uczelni wyższych w ramach programu Erasmus/Erasmus+ (na wybranych przykładach)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Tourist programs implemented during organized forms of foreign exchange of higher education facilities employers in Erasmus/Erasmus+ programs (based on selected examples)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podkreśla się dużą wartość oferty turystycznej zawartej w części programów Erasmus/Erasmus+ w odniesieniu do pracowników uczelni, przede wszystkim w programach zorganizowanych form wymiany, tj. Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego (International Staff Week). W oparciu o zebrane materiały i autorskie obserwacje poczynione podczas wielokrotnego udziału w wymianie zagranicznej, a także z relacji innych uczestników takich wymian, można stwierdzić, że ten element programów stanowi równowartość korzyści w stosunku do pozostałych elementów składowych całości programów oferowanych beneficjentom przez ośrodki zagraniczne. Programy turystyczne obejmują zwykle poznawanie miast, w których uczelnie się znajdują, oraz ich bliskich lub dalszych okolic, w których są obiekty atrakcyjne krajobrazowo lub kulturowo. Spośród opisywanych programów, szczególnie interesujące są oferty turystyczne proponowane przez uczelnie portugalskie i czeskie (tab. 1, tab. 2), tak dla grup zorganizowanych, jak i uczestników indywidualnie przyjeżdżających na wymianę. Nawet częściowa odpłatność tych ofert nie zraża beneficjentów i są one oceniane bardzo wysoko. Są także formą integracji uczestników na każdym wyjeździe, a przede wszystkim szansą poznania walorów turystycznych regionów zwiedzanych. Jest to tym bardziej wartościowe, że podczas zwiedzania podkreśla się aspekty związane tematycznie z problematyką interesującą zawodowo uczestników, a wycieczki są prowadzone przez przedstawicieli miejscowych uczelni.
EN
In the article, high value of tourism offer included in some programs of Erasmus/Erasmus+ for employees of higher education facilities, mostly in programs of organized forms of exchange, i.e. International Staff Week, is emphasized. Basing on acquired materials and author’s own observations during multiple participation in foreign exchange, as well as on recollections of other participants, it can be concluded that this element of programs alone is a an equivalent of the benefits connected to the other elements of programs offered to participants by foreign facilities. Tourist programs usually allow to get to know the cities where educational facilities are located, as well as their close or far surroundings, where culturally unique objects are located. Among the described ones, the most interesting tourist offers are the ones proposed by Portuguese and Czech educational facilities, for both organized groups and participants arriving on exchange individually. Even partial payment for those offers does not discourage potential participants, and they are evaluated highly. They are also a form of integration of participants on every trip, and most of all, they create a chance of getting to know the tourist qualities of visited regions. It is even more beneficial, since during the sightseeing the aspects connected to the problems professionally interesting to the participants are emphasized, and trips are led by the representatives of local educational facilities.
Rocznik
Tom
11
Strony
181-196
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-12-30
Bibliografia
 • Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
 • Boroń, A. (2012). System edukacji w Portugalii. W: E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk (red.), Systemy edukacji w krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 311–340.
 • Cabrito, B.G. (2001). Higher Education and Equity in Portugal. Tertiary Education and Management, 7(1), 23–39.
 • „Erasmus+ Programme Guide”, Valid as of 1 January 2014, European Commission. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf [dostęp 3 listopada 2017].
 • Guide for incoming students and staff, IPVC, http://internacional.ipvc.pt/en/node/494 [dostęp 3 listopada 2017].
 • Klos-Gomulec, A. (2006). Postulowany kierunek rozwoju edukacji turystycznej w świetle „kondycji współczesnego świata”. W: K. Krupa, J. Bibiński (red), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 461–478.
 • Kruczek, Z., Walas, B. (2004). Promocja i informacja turystyczna. Wybrane zagadnienia. Kraków: Instytut Turystyki.
 • Martins, C. (2012). Portuguese history storyboard. W: E. Silva, C. Pais, L.S. Pais (red.), Teaching Crossroads. 7th Erasmus Week. Instituto Politecnico de Braganca, 145–169.
 • Mazińska, M. (2004). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.
 • Nowacki, M. (2006). Czego uczą się zwiedzający atrakcje krajoznawcze? W: K. Krupa, J. Bibiński (red), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 327–344.
 • Orzechowska-Kowalska, K., Kowalski, R. (2006). Wybrane aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście turystyki. W: K. Krupa, J. Bibiński (red), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 109–125.
 • Owsianowska, S. (2006). Od skutecznej promocji do kreacji świata zwiedzanego. Rola mediów zajmujących się turystyką. W: K. Krupa, J. Bibiński (red), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 377–393.
 • Potulicka, E. (2012), Przemiany w analizowanych krajach na tle tendencji ogólnoeuropejskich. W: E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk (red.), Systemy edukacji w krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 483–500.
 • Rabczuk, W. (2007). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: Nowe konteksty. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
 • Zestawienie systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej i EOG (2009). National Summary Sheets, Eurydyce, opracowanie: M. Górowska-Fells, B. Płatos, http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/analiza_syntetyczna2.pdf [dostęp 19 czerwca 2014].
 • Zgliczyński, W. (2010). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Studia BAS, 2(22), 65–88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2017-volume-11-article-4467
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.