PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 11 | 33-42
Tytuł artykułu

Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Regionalism – theoretical considerations and their exemplification in geography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Regionalizm był i nadal jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W edukacji jest ważną determinantą powstania i funkcjonowania określonych obszarów i społeczności, która z tą przestrzenią jest związana. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że regionalizm jest interdyscyplinarny i stanowi fundament efektywnego funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Literatura pokazuje, że regionalizm posiada kompilacyjny charakter, co powoduje niejednolitość pojęciową oraz mnogość jego definiowania. Celem artykułu jest dokonanie analizy prac teoretycznych, które poświęcone są regionalizmowi, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli we współczesnej geografii, oraz prezentacja regionalizmu w nowej podstawie programowej zreformowanej szkoły podstawowej.
EN
Regionalization was and continues to be an important factor in socio-economic development. Being a significant element in education is an important determinant of the origin and functioning of specific areas and communities that are associated with this space. Researchers representing various scientific disciplines agree that regionalism is interdisciplinary and is the cornerstone of the effective functioning of society at various levels of professional and social life. The study of literature shows that regionalism has a compelling character, resulting in conceptual heterogeneity and the multiplicity of its definition. The aim of this article is to the analysis of theoretical work devoted to regionalism, with particular emphasis on their role in contemporary geography and presentation of regionalism in the new core curriculum of the reformed primary school.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
11
Strony
33-42
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-12-30
Twórcy
Bibliografia
 • Bednarek, S. (1996). W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne. Wrocław–Ciechanów: Wydawnictwo DTSK Silesia, 6.
 • Bednarek, S. (1999). Współczesne idee regionalizmu. W: J. Słowik, E. Niechcaj-Nowicka (red.), Biblioteka a regionalizm. Materiały konferencyjne. 1996–1998. Wrocław, 5–15.
 • Bieniada, R. Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, 281–28. Pozyskano z https://pl.glosbe.com/pl/pl/lokalizm
 • Bukowski, A. (2011). Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (1992). Region – regionalizacja – regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2.
 • Chudziński, E. (2013). Regionalizm. Idea – ludzie – instytucje. Warszawa: Muzeum Niepodległości, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, 14.
 • Damrosz, J. (1987). Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne). Warszawa: Instytut Kultury, 22.
 • Gąsior-Niemiec, A. Polskie regiony (1999–2009). Studium z perspektywy socjologii pragmatycznej, 21–26. Pozyskano z http://www.mrr.gov.pl
 • Gilbert, A. (1988). The new regional geography in English and French – speaking countries, Progress in Human Geography, 12.
 • Gorzelak, G. (1993). Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym? Warszawa: UW EIRRiL, 45.
 • Grzela, J. (2011). Region, regionalizm, regionalizacja – wybrane aspekty teoretyczne, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 15(1), 11–27.
 • Hap, W. (2000). Istota regionalizmu i nauczania regionalnego. W: Szkoła a regionalizm, Materiały z sesji popularnonaukowej (Jasło, 21 maja 1999), Jasło: SMJiRJ, 4. Pozyskano z https://men.gov.pl/projekt-podstawa-programowa
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M.S., Gorzelak, G. (2007). Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 • Jonas, A. (1988). A new regional geography of locality, Area, 20.
 • Kociszewski, A. (2002). Regionalizm mazowiecki, Studia Regionalne i Lokalne, 1.
 • Kubiak, H. (1994). Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej, Przegląd Polonijny, 1(71), 29.
 • Kwaśniewski, K. (1987). Region kulturowy. W: Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa: PWN.
 • Latoszek, M. (1993). Regionalizm w procesie przemian – wprowadzenie do zagadnienia. W: M. Latoszek (red.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Gdańsk: WG, 187–192.
 • Lemańska, J. (2008). Region, regionalizm, regionalizacja w europejskiej przestrzeni pojęciowej. W: K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie. Wrocław, 133–157.
 • Markocka, M. (2014). Regionalizm w Polsce – tradycja i współczesność (wybrane zagadnienia), Seminare, 35(3), 147–157.
 • Markusen, A. (1983). Region and regionalism, W: F. Moulaert, P.W. Salinas (red.), Regional analysis and the new international division of labour. application of a political economic approach. Boston: Kluwer and Nijhoff.
 • Nikitorowicz, J. (1996). Edukacja regionalna wielokulturowa i międzykulturowa. W: H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Toruń: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne „Edytor”, 335–344.
 • Poniedziałek J. (2011). Regionalizm na Warmii i Mazurach, Studia Regionalne i Lokalne, 46(4), 52.
 • Rembowska, K. (2002). Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Rykiel, Z. (2012). Region jako pojęcie socjologiczne, W: A. Pawłowska, Z. Rykiel (red), Region i regionalizm w socjologii i politologii. Rzeszów, 15–30.
 • Skorowski, H. (1998). Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji ATK, 34.
 • Taboł, S. (2015). Regionalizm jako idea, ruch i działalność społeczno-kulturowa, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 3, 89–96.
 • Thrift, N. (1993). For a new regional geography 3, Progress in Human Geography, 17.
 • Wilczyński, W. (2003). Autonomia i jedność geografii, Studia metodologiczne. Łódź: ŁTN.
 • Wójcik, M. (2012). Koncepcja „nowej” geografii regionalnej. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej.
 • Zelinsky, W. (1973). The cultural geography of the United States, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2017-volume-11-article-4458
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.