PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 11 | 26-32
Tytuł artykułu

Internet jako jedna z płaszczyzn kultywowania tradycji wśród Łemków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Internet as one of the form fostering traditions among Lemkos
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Media społecznościowe od ponad dekady mają bardzo duży wpływ na ludzkie życie. To one pozwalają na wymianę informacji, czy poniekąd kontakt z drugim człowiekiem. Obecnie, niemalże każda osoba, żyjąca w dobie globalizacji, obserwuje zachodzące na świecie przemiany, stara się im sprostać, stawiając sobie nowe wyzwania. Ale czy przez to nie zapomina o swoich korzeniach, zwłaszcza tych usilnie pielęgnowanych przez rodziców i dziadków? A może to najnowsze technologie pozwalają na nowo poznać swoje dziedzictwo kulturowe? Na te i inne problemy badawcze autorka postara się odpowiedzieć w poniższym tekście.
EN
Social media for more than a decade, they have a very big impact on people’s lives. They allow the exchange of information or somehow contact with another person. Currently, almost every young person living in the era of globalization notice changes taking place in the world, they want to keep up with them and seek for new challenges. But they have not forgotten their roots, especially those carefully cherished by their parents and grandparents? Or maybe the newest technologies allow them to get to know their new “old” cultural heritage? These and other questions research author will try to answer in the text below.
Rocznik
Tom
11
Strony
26-32
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-12-30
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Barwiński, M. (2017, 15 marzec). Łemkowszczyzna jako region etniczno-historyczny. Pozyskano z http://geopol.geo.uni.lodz.pl/?page_id=204
 • Barwiński, M. (2017, 15 marzec). Przyczyny i konsekwencje zmian zaludnienia Łemkowszczyzny w XX wieku. Pozyskano z http://geopol.geo.uni.lodz.pl/?page_id=204
 • Barwiński, M. (2017, 15 marzec). Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku – uwarunkowania i kontrowersje. Pozyskano z http://geopol.geo.uni.lodz.pl/?page_id=204
 • Dudra, S. (2012). Stowarzyszenie Łemków jako jeden z elementów tożsamości narodowej. W: S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko, M. Smigel (red.), Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk–Zielona Góra: Druk-Art.
 • Falkowski, J. Pasznicki, B. (1935). Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Lwów: Nakładem Towarzystwa Ludoznawczego.
 • Gajewski, K. (2015). Rozwój medialnych kultur uczestnictwa a historia idei sztucznej inteligencji. W: K. Kopeckiej-Piech (red.), Zmiany medialne i komunikacyjne w stronę innowacyjności. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Halczak, B. (2014). Dzieje Łemków. Od średniowiecza do współczesności. Warszawa: TYRSA.
 • Kwilecki, A. (1974). Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lach, J. (1975). Ewolucja i typologia krajobrazu Beskidu Niskiego z uwzględnieniem gospodarczej działalności człowieka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Leszczycki, S. (1935). Zarys antropogeniczny Łemkowszczyzny. Wierchy. Rocznik Poświęcony Górom i Góralszczyźnie, 13.
 • Marcinkiewicz, S. (2014). Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium e-tnologiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Michna, E. (1995). Łemkowie. Grupa etniczna czy naród? Kraków: Nomos.
 • Misiło, E. (1993). Akcja „Wisła”. Warszawa: Archiwum Ukraińskie.
 • Moklak, J. (2013). Społeczność łemkowska w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – aktywność polityczna. W: B. Machul-Telus (red.), Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Nowak, J. (2013). O badaniu kultur popularnych online. W: T. Gackowski (red.), Nowe media. Wyzwania i ograniczenia. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Okulska, J. (2008). Tożsamość etniczno-kulturowa Łemków w środkowej części Beskidu Niskiego w świetle badań socjologicznych. Gorlice: Zjednoczenie Łemków.
 • Pecuch, M. (2009). Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i na Ukrainie. Studium porównawcze. Gorzów Wielkopolski: Zjednoczenie Łemków.
 • Pieradzka, K. (1939). Na szlakach Łemkowszczyzny. Kraków: Nakładem Komitetu do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski przy Towarzystwie Rozwoju Ziem Wschodnich.
 • Pisuliński, J. (2017). Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947. Rzeszów: Libra.
 • Polańska, K. (2013). Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Rajman, J. Górz, B. (1995). Tendencje demograficzne i osadnicze na terenach przygranicznych Polski południowo-wschodniej. W: J. Kitowski, Z. Zioło (red.), Przemiany struktur społeczno-geograficznych obszarów przygranicznych. Warszawa–Kraków–Rzeszów: UMCS.
 • Reinfuss, R. (1936). Łemkowie. Wierchy. Rocznik Poświęcony Górom i Góralszczyźnie, 13.
 • Reinfuss, R. (1990). Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
 • Rieger, J. (1987). Łemkowie i ich język. W: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny Komisja Turystyki Górskiej (red.), Łemkowie kultura – sztuka – język. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
 • Rieger, J. (1995). Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Rozkrut, D. (2016, 10 październik). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Pozyskano z http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/2/5/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2015_-_notatka.pdf
 • Smoleński, J. (1935). Łemkowie i Łemkowszczyzna. Wierchy. Rocznik Poświęcony Górom i Góralszczyźnie, 13.
 • Soja, M. (2017, 4 kwiecień). Struktura narodowościowa i etniczna polski w świetle wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań z 20 maja 2002 r. Pozyskano z file:///C:/Users/hp/Downloads/Maria_Soja_2005_Struktura_narodowosciowa_i_etniczna_Polski_w_swietle_wynikow_Narodowego_Spisu_Po.pdf
 • Syrnyk, J. (2012). Struktury organizacyjne Łemków w PRL. W: S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko, M. Smigel (red.), Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk–Zielona Góra: Druk-Art.
 • Trzeszczyńska, P. (2013). Folkloryzm i postfolkloryzm w kulturze łemkowskiej w Polsce. W: B. Machul-Telus (red.), Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Zięba, A. (2013). Wokół sporów o etnogenezę Łemków. W: B. Machul-Telus (red.), Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2017-volume-11-article-4457
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.