PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 9 | 38-56
Tytuł artykułu

Polityka rozwoju przestrzennego gminy – relacje gminnych ośrodków miejsko-wiejskich z terytorium gminy. Przykład województwa małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The policy of development in relations of city-rural commune centres in a given commune. The example of the Małopolskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym obszaru gmin miejsko-wiejskich odzwierciedlających politykę władz lokalnych w odniesieniu do kierunków ich rozwoju, dyspozycji w zakresie sposobów zagospodarowania administrowanego przez siebie terytorium. Aktualnie występujące zjawiska wskazują na bardzo zróżnicowane podejście władz gminnych szukających wzmacniania gospodarczego w występujących wewnętrznych zasobach jednostek osiedleńczych. Prowadzone badania w obszarze województwa małopolskiego skupiają się na badaniu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – ich odniesienia do obecnego zagospodarowania przestrzennego i możliwości kształtowania relacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminnymi w celu wzmacniania ich potencjału gospodarczego.
EN
The paper is focused on the issues related to spatial planning in areas of city-rural communes, reflecting the policy of local authorities in reference to directions of their development, instructions in the scope of methods of management of the territory under their administration. The current phenomena indicate a highly diversified approach of commune authorities seeking to find economic strengthening in the internal resources of settlement units. The studies conducted in the area of the Małopolskie province are concentrated on examining Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management and their reference to the current spatial management and possibilities of shaping relations between particular commune locationsin order to strengthen their economic potential.
Rocznik
Tom
9
Strony
38-56
Opis fizyczny
Daty
wydano
2015-12-14
Bibliografia
 • Bański, J. (2008). Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla KPZK ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pozyskano z www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Banski.pdf
 • Czapiewski, K. (2006). Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej – analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej. W: E. Rydz (red.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, XI. 73–84.
 • Czarnecki, A. (2010). Procesy urbanizacji na terenach wiejskich. W: Stanny M., Drygas M. (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Dmochowska, H. (2011). (red.). Obszary Wiejskie w Polsce. Warszawa: Olsztyn Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie.
 • Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? W: T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwan strategii lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 120, 135–143.
 • Heffner, K. (2008). Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pozyskano z www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Heffner.pdf
 • Heffner, K. (2011). Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w polsce rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 8–26.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 • Kowalczyk, M. (2008). Rozwój małych miast – stymulatory i bariery. Człowiek i Środowisko, 32(3–4), 73–85.
 • Łysoń, P. (2011). Obszary wiejskie w kontekście planowania przestrzennego i strategicznego. W: Kamińska, W., Heffner, K. (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 256–259.
 • Miszczuk, M. (2009). Wpływ suburbanizacji na potencjał dochodowy gmin wiejskich. W: Komornicki, T. Kulikowski, R. (red.), Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Studia Obszarów Wiejskich, XVIII, 171–179, Warszawa.
 • Rajman, J. (2006). Małe miasto w przestrzeni rolniczej – wybrane kwestie metodologiczne. W: E. Rydz (red.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, XI.
 • Rosner, A. (2011). Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 256–259.
 • Semczuk, M., Uliszak, R., Wiedermann, K. (2013). Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego. W: Z. Zioło i T. Rachwał (red.), Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, Warszawa–Kraków.
 • Stanek, L. (2011). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako narzędzie równoważenia rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 1/2011, PAN, Oddział w Krakowie, 91–102.
 • Wagner, A., Mazur, R., Kramarz, P. (2010). Studium możliwości ekoturystycznego wykorzystania zbiornika dobczyckiego i rzeki Raby w świetle badań ankietowych. W: Zioło Z. i Rachwał, T. (red.), Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15.
 • Węcławowicz-Bilska, E., Zuziak, Z. (2008). (red.). Problemy planowania rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w powiązaniu z Katowickim Obszarem Metropolitalnym. Czasopismo Techniczne, z. 5-A 14, Kraków.
 • Zioło, Z. (2011), Kierunki przebudowy obszarów wiejskich – zarys koncepcji. W: Kamińska W., Heffner K. (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, s. 43–66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2015-volume-9-article-3073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.