PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 7 | 95-107
Tytuł artykułu

Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Demographic, social and spatial determinants of development of Jaworze commune (Silesian Voivodeship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem autorki było rozpoznanie dynamiki zaludnienia i salda migracji w gminie Jaworze na tle pozostałych gmin aglomeracji Bielska-Białej oraz identyfikacja kierunków napływu ludności do tej gminy. Po 1989 r. proces urbanizacji wyraźnie objął zachodnią część aglomeracji bielskiej, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju Jaworza w latach 90. XX w. Gmina ta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Bielska-Białej, ma duże walory przyrodnicze, a pod względem atrakcyjności rezydencjalnej jest jedną z najwyżej ocenionych gmin w województwie śląskim. Stanowi więc obszar napływu migrantów nie tylko z Bielska-Białej, lecz również z innych części regionu, m.in. z konurbacji katowickiej. Istnieją przesłanki sugerujące, że gmina Jaworze osiąga już maksimum obciążenia migracyjnego z punktu widzenia zasobu wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową – co wymaga jednak empirycznej weryfikacji.
EN
The author’s aim was to recognize the dynamics of population and net migration in Jaworze against the other communes of the Bielsko-Biala agglomeration and to identify inflow directions to this commune. Since 1989, the process of urbanization, has spread over most of the western part of the agglomeration, which contributed to the rapid development of Jaworze during the 1990s. Jaworze, located in the immediate vicinity of Bielsko-Biala, has high natural values . In terms of the residential attractiveness this municipality is one of the top rated ones in the whole voivodeship. Therefore, it is an area of inflow of migrants not only from Bielsko-Biala, but also from other parts of the region, including the Katowice conurbation. It is suggested that the Jaworze commune has reached maximum migration load from the point of view of the resources of land available for housing. However, this requires empirical verification.
Rocznik
Tom
7
Strony
95-107
Opis fizyczny
Daty
wydano
2014-10-01
Twórcy
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS.
 • Beim, M. (2007). Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej w wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska. Poznań.
 • Kłosowski, F., Krzysztofik, R., Spórna, T. (2011). Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 251–264.
 • Kłosowski, F., Pytel, S., Runge, A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko, E. (2013). Rynek pracy w podregionie bielskim. Sosnowiec.
 • Korcelli, P. (1995). Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Zeszyty Naukowe IGiPZ PAN, nr 41.
 • Krzysztofik, R. (2008). Aglomeracje miejskie. W: M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • Lisowski, A., Grochowski, M. (2007). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze – plan C. (2013).
 • Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: IGiGP UJ.
 • Ouředníček, M. (2007). Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler, 89B(2).
 • Roik, J. (2010). Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków. Jaworze: Urząd Gminy Jaworze.
 • Runge, J., Kłosowski, F. (2011). Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization process. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16.
 • Spórna, T. (2012). Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 72. Sosnowiec.
 • Strategia rozwoju Gminy Jaworze. (2000).
 • Strategia rozwoju gminy Jasienica na lata 2008–2015. (2008). Jasienica.
 • Trząski, L. (red.). (2012). Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050. Katowice: GIG.
 • Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2014-volume-7-article-2185
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.