PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 6 | 119-132
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Factors influencing the quality of a teacher’s work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają wpływ czynniki osobowościowe, uwarunkowania środowiskowe oraz jakość relacji interpersonalnych uczeń–nauczyciel.
EN
The constant concern for the improvement of the quality and the effectiveness of teaching and upbringing interactions causes the need for the analysis of the conditions of such process. The purpose of the author was to present some factors influencing the effectiveness of teachers’ work, and in particular to make an attempt to identify the impact of the personality and teaching style on the quality of education process. The ideas included in the prepared paper are based on the assumption that the effectiveness of teachers’ work is influenced by personality factors, environmental conditions, and the quality of interpersonal relations between pupils and teachers.
Rocznik
Tom
6
Strony
119-132
Opis fizyczny
Daty
wydano
2014-07-01
Twórcy
Bibliografia
 • Banach, Cz. (1995). Cechy osobowościowe nauczycieli. Nowa Szkoła, 3, 10.
 • Dejnaka, A. (2003). Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie. Gliwice: Wyd. Helion, 133–134.
 • Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Wyd. UNESCO.
 • Dzierzgowska, I. (2000). Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. Warszawa: Wyd. CODN.
 • Dzierzgowska, I., Wlazło, S. (1996). Mierzenie jakości pracy szkoły. Radom: Program TERM.
 • Gaś, Z.B. (2001). Doskonalący się nauczyciel: Psychologiczna analiza rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 33–34.
 • Kościelniak, M. (2004). Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kujawiński, J. (1998). Współdziałanie partnerskie w szkole uczniów z nauczycielami i uczniów ze sobą. Poznań: Wyd. Eruditus.
 • Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Toruń: Wyd. Edytor.
 • Łaguna, M., Gałkowska. A. (1994). Umiejętności społeczne i ich znaczenie w pracy nauczyciela. W: A. Gała (red.), Wybrane zagadnienie z psychologii wychowawczej. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego.
 • Pawlak, R. (2005). Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli. Polityka Społeczna, 10.
 • Pines, A.M. (2000). Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN.
 • Prucha, J. (2006). Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk: Wyd. GWP.
 • Pyżalski, J. (2010). Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli? W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Radwan, Z. (1997). Rozwój organizacyjny szkoły. Antologia 3. Warszawa–Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Tucholska, S. (2003). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Lublin: Wyd. KUL.
 • Wawak, T. (2001). Zarządzanie a jakość pracy i życia. W: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.
 • Włodarski, Z. (1994). Pożądane cechy nauczyciela i związane z nimi interakcje. W: M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski (red.), Psychologia wychowawcza. T. 1. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2014-volume-6-article-2057
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.