PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 6 | 53-66
Tytuł artykułu

Zmiany programowe nauczania geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in teaching of geography in school reality, based on the example of a lower secondary school
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zmiany strukturalne i programowe wprowadzone w systemie kształcenia w Polsce w ostatnich latach nie pozostały bez wpływu na miejsce i pozycję geografii w systemie szkolnym. Nowe rozwiązania programowe z 2009 r., wprowadzające profilowanie w szkołach ponadgimnazjalnych, dokonały istotnych zmian w nauczaniu geografii także w gimnazjum. Niewiele jest informacji o tym, jak są one realizowane w praktyce. Opracowany przez Komisję Edukacji Geograficznej PTG w 2008 r. Raport o stanie geografii szkolnej nie uwzględniał tych zmian. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli geografii w gimnazjum. Nauczyciele odpowiadali na pytania dotyczące m.in. podstawy programowej i zakresu jej treści, trudności w nauczaniu geografii, wyposażenia w środki dydaktyczne do nauczania przedmiotu oraz stosowanych przez nich form i metod kształcenia. Autorki analizowały również posiadane kwalifikacje nauczycieli do nauczania geografii oraz ich staż pracy w zawodzie.
EN
Structural and program changes introduced in the education system in Poland in recent years have left their mark on the place and position of geography in the school system. New program solutions of 2009, which introduced majoring at the high school level, have caused significant changes in teaching of geography. Not much data can be found about realization of these structural changes in school reality. The report on the geography teaching, prepared in 2008 by the Geographic Education Committee of the Polish Geographical Society, does not reflect the significant changes of 2009 occurring in school geography. The authors present results of their research conducted among teachers of geography in lower secondary schools. Teachers answered questions about: the curriculum and its content; difficulties in geography teaching; teaching aids; forms and methods used in geography teaching. The authors also analyzed formal qualifications of teachers for teaching geography and their job seniority.
Rocznik
Tom
6
Strony
53-66
Opis fizyczny
Daty
wydano
2014-07-01
Twórcy
Bibliografia
  • Czerny, M., Szkurłat, E. (2009). Komentarz do podstawy programowej przedmiotu geografia. W: Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, t. 5. Warszawa: MEN.
  • Groenwald, M., Plit, F., Rodzoś, J., Szkurłat, E., Tracz, M. (2008). Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce. W: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Dokumentacja Geograficzna, 38. Warszawa: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN, 5–17.
  • Hibszer, A., Tracz, M., Hibszer, B. (2012). Diagnoza motywów wyboru studiów geograficznych w Polsce – ujęcie regionalne. W: Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2. Łódź–Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 73–97.
  • Piróg, D., Tracz, M. (2003). The status of geography in the Polish education system. International Research in Geographical and Environmental Education, 12(2), 164–171.
  • Tracz, M. (2008). Znaczenie geografii jako przedmiotu ogólnokształcącego na przełomie XX i XXI wieku – studium przypadku. Dokumentacja Geograficzna, 38, Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN, 72–79.
  • Tracz, M. (2013). The value of geography and geology in the process of society’s education – actual state and challenges. W: Geologia w szkole i liceum. Geologia i cywilizacja, t. 2. Sankt Petersburg: Ministerstwo Obrazowania i Nauki Rosyjskiej Federacji, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.V. Herzena, 68–74.
  • Tracz, M., Świętek, A. (2012). Nauczyciele o nauczaniu przyrody w szkole podstawowej. W: Geografia w Szkole, 65(4), s. 15–20.
  • Wójtowicz, B., Tracz, M. (2011). Popularność geografii jako kierunku studiów. W: Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 88–100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2014-volume-6-article-2051
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.