PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 15 | 40-49
Tytuł artykułu

Wykorzystanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego na przykładzie krakowskich muzeów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The use of e-services in providing access to cultural heritage on the example of Krakow museums
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
We współczesnym świecie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i przenika niemal we wszystkie aspekty życia. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy, a także zaawansowane technologie informatyczne sprzyjają rozwojowi e-usług, które dynamicznie rozwijają się w różnych obszarach działalności człowieka, m.in. w turystyce i w kulturze. W niniejszym artykule przestawiono wyniki badań dotyczące poziomu dostępności wybranych e-usług w krakowskich muzeach, gdzie kultura w sposób wyjątkowy łączy się z turystyką. Badania przeprowadzono w oparciu o informacje i dostępnę e-usługi z poziomu oficjalnych stron internetowych krakowskich muzeów. Stwierdzono, że najczęstszą z oferowanych e-usług jest możliwość zakupu biletu on-line, która dostępna jest w 25,0% badanych placówek. Porównywalny wynik (23,7%) dotyczy także e-usługi polegającej na prezentowaniu zbiorów muzealnych on-line. Biorąc pod uwagę popularność Krakowa i jego oferty na światowym rynku turystyki należy się spodziewać, że w najbliższych latach poziom dostępu różnych e-usług będzie systematycznie się powiększał.
EN
In the modern world, the development of information and communication technologies is the basis for the functioning of modern society and infiltrates almost all aspects of our life. Building a knowledge-based economy as well as advanced information technologies are conducive to the development of e-services, which are dynamically developing in various areas of human activity, including tourism and culture. This article presents the results of research on the level of accessibility of selected e-services in Krakow’s museums, where culture in a unique way combines with tourism. The research was conducted based on information and available e-services offered by the official websites of Krakow museums. It was found that the most frequently offered e-service was the possibility of purchasing an on-line ticket, available in 25.0% of the surveyed facilities. A comparable result (23.7%) applies to the e-service of presenting museum collections on-line. Taking into consideration the popularity of Krakow and its offers on the global tourism market, it should be expected that in the coming years the level of the access to various e-services will systematically increase.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
15
Strony
40-49
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-31
Twórcy
Bibliografia
 • Chiabai, A., Platt, S., Strielkowski, W. (2014). Eliciting users’ preferences for cultural heritage and tourism-related e-services: a tale of three European cities. Tourism Economics, 20(2), 263–277.
 • Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy. Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, 548.
 • Flis, R., Szut, J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J. (2009). E-usługi – definicja i przykłady. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe. Warszawa: PARP. Pozyskano z https://www.parp.gov.pl/.
 • Gontar B., Papińska-Kacperek J. (2012), E-Turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta. Studia Informatica, 29.
 • GUS ( 2020, 30 stycznia). Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica#
 • Janoś-Kresło, M. (2010). Zachowania konsumentów na rynku e-kultury w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wynik badań). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 15, 205–218.
 • Kasperska, E. (2015). Muzea jako produkt turystyczny. Implikacje wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. Handel Wewnętrzny, 4, 88–99.
 • Kultura w 2018, (2020, 30 stycznia). Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie. Warszawa, Kraków 2019. Pozyskano z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2018-roku,20,2.html
 • Mazurek-Kusiak A. (2013). Marketingowe aspekty sprzedaży usług w Internecie na rynku czasu wolnego. Handel Wewnętrzny – rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, 4, 125–136.
 • Mitsche, N., Strielkowski, W. (2016). Tourism e-services and Jewish heritage: a case study of Prague. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(3), 203–211.
 • Ramos-Soler, I., Martínez-Sala, A. M., Campillo-Alhama, C. (2019). ICT and the Sustainability of World Heritage Sites. Analysis of Senior Citizens’ Use of Tourism Apps. Sustainability, 11(11), 3203.
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2019 roku, (2020, 30 stycznia). Badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Gminy Miejskiej Kraków, Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/258711/karta
 • Szewczyk, A. (2014). Analiza usług elektronicznych branży rozrywkowej i działalności kulturalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 35, 165–187.
 • Szopiński, T. (2012). E−konsument na rynku usług. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDe-Wu.pl.
 • Wolny, R. (2012). E-usługi jako przedmiot badań ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 95, 77–89.
 • Wolny, R. (2014). Rozwój rynku e-usług w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 353, 240–250.
 • Wolny, R. (2015). Zachowania konsumentów z Francji, Polski, Rumunii i Słowacji na rynku e-usług. Handel Wewnętrzny, 6(359), 205–215.
 • Wyszowska, I., Jędrysiak T. (2017). Turystyka muzealna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zalasińska, K. (2013). Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Lexis Nexis Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_15_3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.