PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 15 | 223-241
Tytuł artykułu

Wycieczka jako metoda nauczania i wychowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
A trip as a method of teaching and raising pupils in early school education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wycieczka jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z otaczającym człowieka środowiskiem. Jest to ważna metoda, stosowana w dydaktyce szkolnej, w której wykorzystywana jest jedna z ważniejszych funkcji turystyki: funkcja poznawcza. Celem opracowania było dokonanie przeglądu definicji dotyczących wycieczek szkolnych, określenie ich celów, funkcji i korzyści, jakie przynoszą w szkolnej edukacji. Dokonany przegląd wskazuje na złożoność problematyki i wieloaspektowość omawianej metody. Ponadto zadaniem, jakie sobie postawiono, przeprowadzając badania, było określenie, jakie jest znaczenie wycieczki jako skutecznej metody nauczania i wychowania uczniów w młodszym w wieku szkolnym. Za pomocą metody sondażu diagnostycznego zgromadzono materiał badawczy obejmujący opinie nauczycieli i uczniów na temat znaczenia i korzyści płynących z wycieczki szkolnej. Na podstawie wyników badań można zauważyć, że wycieczka jest powszechnie stosowaną metodą nauczania i wychowania w edukacji wczesnoszkolnej, organizowaną średnio kilka razy w roku szkolnym. Spełnia wiele ważnych funkcji oraz przynosi korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, stanowiąc ciekawy element pracy pedagogicznej. Biorąc po uwagę wnioski z badań własnych, można uznać wycieczkę za efektywną metodę nauczania i wychowania. Łącząc w sobie elementy nauki, rozrywki i przygody wycieczka jest lubianą przez uczniów i atrakcyjną metodą nauczania i wychowania, docenianą przez doświadczonych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
EN
The trip is one of the most popular forms of contact with the surrounding environment. This is an important method used in school teaching, which uses one of the most important functions of tourism: the cognitive function. The aim of the study was to review the definitions of school trips, determine their goals, functions and benefits in school education. The review indicates the complexity of the issues and the multi-facetedity of the discussed method. In addition, the task set out when conducting the research was to determine the importance of trips as an effective method of teaching and raising pupils at younger school age. Using the diagnostic survey method, research material was collected that included teacher and student feedback on the importance and benefits of a school trip. Based on the results of the research, it can be seen that the trip is a widely used method of teaching and upbringing in early school education, organized on average several times a school year. It fulfills many important functions and brings benefits for both students and teachers, constituting an interesting element of pedagogical work. Taking into account the conclusions of own research, a trip can be considered an effective method of teaching and upbringing. Combining elements of learning, entertainment and adventure, the trip is liked by students and an attractive method of teaching and upbringing, appreciated by experienced teachers of early school education.
Rocznik
Tom
15
Strony
223-241
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-31
Twórcy
Bibliografia
 • Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Będkowska, H. (2005). Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Warszawa: MULTICO Oficyna Wydawnicza.
 • Bielski, J. (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Impuls.
 • Bińczyk, G. (2003). Krajoznawstwo i jego związki z turystyką. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Boczukowa, B. (2001). Szkolne wycieczki krajoznawcze. Edukacja i Dialog, 6.
 • Czajkowska, Z., Czajkowski, St., Krawczyk, M. (1964). Wycieczka uczy i wychowuje. Warszawa: PZWS.
 • Chmielewska, L. (1972). Wycieczka w wychowaniu plastycznym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Czarnowski, A. (1974). Wędrówki górskie młodzieży szkolnej. Warszawa: Horyzonty.
 • Denek, K. (2002). Poza ławką szkolną. Poznań: Eruditus.
 • Denek, K. (2009). Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Poznań: WSPiA.
 • Domerecka, B. (2008). Jak organizować szkolną turystykę. Warszawa: MUNICIPIUM SA.
 • Drogosz, M. (2009). Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Warszawa: Wolters Kluwers Polska.
 • Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gnitecki, J. (1999). Zarys pedagogiki ogólnej. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 • Goźlińska, E. (2009). Jak przygotować wycieczkę szkolną? Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Gruszka, J. (2002). Wycieczki – biwaki – obozy – kolonie. Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie – Spółka z o.o.
 • Janowski, I. (2004). Wycieczki szkolne. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Kaliński, M. (2002). Wycieczki dają okazję do rozwoju. Edukacja i Dialog, 6.
 • Kornak, A. S. (1979). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.
 • Krawczyk, M. (1948). Wycieczki i ich organizacja i znaczenie, Warszawa: Wydawnictwo NK.
 • Kwilecki, K. (2013). Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej”. Poznań. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4221/Funkcje,%20%20motywy%20i%20potrzeby%20w%20turystyce.pdf (dostęp: 02.03.2020)
 • Lange, A. (2003). Wycieczka w edukacji. Nowe w Szkole, 3.
 • Lubański, K. (1984). Turystyka młodzieży szkolnej. W: K. Przecławski (red.), Turystyka a człowiek i społeczeństwo. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Łobożewicz, T., Bieńczyk, G. (2001). Podstawy turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Maszke, A.W. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Merski, J. (2002). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomii.
 • Michl, W. (2011). Pedagogika przeżyć. Kraków: WAM.
 • Mika, M. (2007). Formy turystyki poznawczej. W: W. Kurek (red.), Turystyka, Warszawa: PWN, 198–232.
 • Palka, S. (2006). Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Paterka, S., Wieczorek, A., Gołaszewski, J. (2000). Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Poznań: AWF.
 • Pieter, J. (1975). Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego. Warszawa: DRUKTUR.
 • Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Pilch, T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Podoski, J. (1973). Turystyka szkolna. Poradnik dla nauczycieli – kierowników wycieczek krajoznawczo – turystycznych młodzieży szkolnej. Warszawa: Sport i Turystyka.
 • Przecławski, K. (1973). Turystyka a wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Przecławski, K. (1986). Humanistyczne podstawy turystyki. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Von Rohrscheidt, A. (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wydawnictwo KulTour.pl
 • Sobocki, M. (2009). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Sokołowski, S. (1996). Wykorzystanie obserwacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życie Szkoły, 2.
 • Szkolak, A. (2009). Spacery i wycieczki jako niezbędny element rozwoju aktywności dziecięcej, W: J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.
 • Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” Sp. z. o. o.
 • Szulc, W. (1999). Wycieczki szkolne, wycieczki sentymentalne. Wychowanie na co Dzień, 7–8.
 • Szymański, S. (1978). Wycieczki szkolne do zabytków kultury. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Węglińska, M. (2010). Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Wojtycza, J. (2000). Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Zaczyński, W. (1995). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 • Źródła internetowe:
 • http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/MP_201702021338_0.pdf (dostęp 15.03.2017).
 • http://www.szp.jordanow.pl/index.php/en/home (dostęp 25.04.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_15_15
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.