PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 15 | 215-222
Tytuł artykułu

Wpływ podnoszenia mrozowego na infrastrukturę drogową na północ od Krakowa oraz możliwości przeciwdziałania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of frost heaving on road infrastructure north of Cracow and the possibilities of preventing it
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Procesy mrozowe odgrywają dużą rolę w przekształcaniu powierzchni drogowej zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach. Stopień tych przekształceń jest różny i najczęściej jest on większy na drogach o niższej kategorii. Pomimo znacznie większej przepustowości dróg krajowych i wojewódzkich większe zmiany zaobserwujemy na drogach powiatowych i gminnych. Wynika to najczęściej z niższych nakładów finansowych na właściwe przygotowanie podłoża przed budową / modernizacją takiej drogi. Współczynnik zniszczeń dla dróg krajowych wyniósł 0,07 dziur w nawierzchni / km, dla dróg wojewódzkich – 0,2, dla dróg powiatowych – 0,73, a dla dróg gminnych – 0,8. By zniszczenia nawierzchni drogowych były niższe stosuje się jedną z kilku metod ograniczających działanie procesów mrozowych. Zalicza się do nich metodę przechwycenia wody, metodę zastępowania materiału, metodę chemiczną, czy metodę czasowego dociążenia / odciążenia.
EN
Frost actions play a large role in transforming road surface in rural and urban areas. The degree of these transformations is different and it is greater on the lower category roads most often. Despite much greater capacity of national and voivodship roads, we will observe larger changes on poviat and commune roads. It depends on lower financial outlays for proper soil preparation before construction / modernization of such roads. The damage rate for national roads was 0.07 holes in the pavement / km, for voivodship roads – 0.2, for poviat roads – 0.73, and for communal roads – 0.8. To reduce road pavement damage one of several methods is used to limit the operation of frost processes.
Rocznik
Tom
15
Strony
215-222
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-31
Twórcy
Bibliografia
 • Bieńka J., Dzienis T., Godlewski T., Kamela R., Radomska E. (2006). Wytyczne zimowego utrzymania dróg. Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 roku, Warszawa.
 • Ickiewicz I. (2009). Analiza zjawiska wysadziny zmarzlinowej dla celów inżynierskich. Czasopismo Techniczne, 5, 106, 63–70.
 • Gajewska B., Kraszewski C. (2015). Wybrane metody wzmacniania podłoża. Budownictwo drogowe i kolejowe, 24–29.
 • Jahn A. (1971). Lód i zlodowacenia. Warszawa: PWN.
 • Kalkan E. (2009). Effects of silica fume on the geotechnical properties of fine-grained soils exposed to freeze and thaw. Cold Regions Science and Technology, 58, 130–135.
 • Miyakawa I., Koyama M., Takahashi T. (1963). Frost-heave of roads in Hokkaido, Japan, Permafrost International Conference, 11–15 listopad 1963, Lafayette, Indiana, National Academy of Science, Washington, 497–502.
 • PN-81/ B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
 • Rafalski L., Ćwiąkała M., Gajewska B., Kraszewski C. (2018). Badania związane z podłożem nawierzchni drogowej. Inżynieria morska i geotechnika, 3, 165–170.
 • Rolla S. (1961). Walka z przełomami na drogach. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacyjne.
 • Rui D., Ji M., Nakamur D., Suzuki T. (2018). Experimental study on gravitational erosion process of vegetation slope under freeze–thaw. Cold Regions Science and Technology, 151, 168–178.
 • Rzeźniczak J. (2007). Wzmacnianie słabych podłoży. Skuteczność wzmacniania słabych podłoży metodą udarową oraz przez statyczne przeciążenie i odciążenie. Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele, 12 (1), 34–42.
 • Simonsen E., Isacsson U. (1999). Thaw weakening of pavement structures in cold regions. Cold Regions Science and Technology, 29, 135–151.
 • Szruba M. (2018). Metody wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. Nowoczesne budownictwo inżynieryjne, 4, 61–66.
 • Szwejkowski Z. (1999). Podstawy agrometeorologii. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
 • Zawisza E., Franczak A. (2010). Wytrzymałość i mrozoodporność stabilizowanych popiołów lotnych. Drogownictwo, 6, 202–207.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_15_14
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.