PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 15 | 180-200
Tytuł artykułu

Rozwój turystyki kolejowej w województwie małopolskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Development of railway heritage tourism in małopolskie voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem badań jest turystyka kolejowa, jej geneza i rozwój w ujęciu historycznym na obszarze obecnego województwa małopolskiego. Celem niniejszego artykułu jest określenie potencjału turystyki kolejowej w województwie małopolskim na tle rozwoju sieci kolejowej w ujęciu historycznym, jak i obecnie. Przeanalizowano rozwój najbardziej atrakcyjnych turystycznie linii kolejowych oraz dokonano przeglądu imprez i przejazdów związanych z kolejowym dziedzictwem historycznym. Materiałem źródłowym do badań były publikacje dotyczące rozwoju transportu kolejowego w województwie małopolskim, strony internetowe poświęcone imprezom kolejowym oraz archiwalne rozkłady jazdy pociągów. Stwierdzono wysoki potencjał rozwoju turystyki kolejowej na badanym obszarze wynikający z uwarunkowań naturalnych (atrakcyjność krajobrazowa linii kolejowych, zwłaszcza Galicyjskiej Kolei Transwersalnej), lokalizacji Skansenu Taboru Kolejowego, kontynuacji projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w partnerstwie z PKP Cargo i Nowosądeckim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei oraz zahamowania procesu likwidacji linii kolejowych w Polsce i ogromnego zainteresowania przejazdami zabytkową koleją.
EN
The subject of the study is rail heritage tourism, its genesis and historical development in the area of the current Lesser Poland voivodship. The aim of this article is to determine the potential of rail heritage tourism in the Lesser Poland voivodship against the background of the development of the rail network in historical and current terms. The development of the most attractive tourist railways was analyzed and events and railway tours related to rail historical heritage were reviewed. The source material for the research were publications on the development of rail transport in the Lesser Poland voivodeship, websites devoted to railway events and archival train timetables. High potential for the development of rail tourism in the studied area was found resulting from natural conditions (landscape attractiveness of railway lines, in particular the Galician Transversal Railway), location of the Rolling Stock Open Air Museum, continuation of the Małopolska Railway Routes project implemented by the Board of the Małopolska Voivodeship in partnership with PKP (Polish National Railways) Cargo and Nowosądeckie Association of Railway Enthusiasts as well as stopping the process of liquidation of railway lines in Poland and huge interest in traveling on the historic railways.
Rocznik
Tom
15
Strony
180-200
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-24
Twórcy
Bibliografia
 • Barański, M. (2019). Lokalna prasa a początki turystyki i sportu w Zakopanem. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2 (2), 73–84.
 • Bebenow, F. (2015). Turystyka kolejowa w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
 • Biela, T. (2017). Jak kolej żelazna uczyniła z Krynicy europejski kurort. Dobry Tygodnik Sądecki, 10.02.2017, www.dts.pl.
 • Ćwikła, M. (2018). Koleje lokalne zachodniej Małopolski. Część I: Kalwaria Lanckorona – Bielsko-Biała. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
 • Dylewski, A. (2012). Historia kolei w Polsce. Warszawa: P.H.W. Fenix, opracowano ze współpracy z Muzeum Kolejnictwa.
 • Hydzik, J., Hydzik, T. (2016). 140 lat kolei w Nowym Sączu „Kryniczanka”. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 7–22.
 • Kawalla-Lulewicz, I. (2017). „Pociągi popularne” jako forma turystyki kolejowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, 114 (3), 45–59.
 • Keller, D. (red.). (2012). Dzieje kolei w Polsce. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter, Muzeum w Rybniku.
 • Koziarski, S. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1842-1918. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
 • Koziarski, S. (1995). Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
 • Lijewski, T. (1959). Rozwój sieci kolejowej Polski. Dokumentacja geograficzna, 5. Warszawa: PAN, Instytut Geografii.
 • Machowski, T. (2016). Jak do wód wozem III klasy z przesiadkami podróżowano. Z dziejów ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna do 1914 roku. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 23–36.
 • Majerczak, P. (2016). Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Muszyna. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 37–52.
 • Panasewicz, M. (1995). Linia kolejowa Chabówka – Zakopane. Świat Kolei, 1, 18–21.
 • Stankiewicz, R. (2009). Kolej transwersalna. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
 • Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
 • Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2016). Ochrona zabytków techniki transportowej w południowo-wschodniej Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 223–243. DOI 10.24917/20845456.10.16
 • Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2017). Współczesne wykorzystanie zabytków kolejnictwa województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, 114 (3), 113–132.
 • Taylor, Z. (2003). Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego w Polsce i ich społeczne konsekwencje. Przegląd Geograficzny, 75 (3), 351–381.
 • Taylor, Z. (2007). Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Warszawa: Monografie IGiPZ PAN, 7.
 • Taylor, Z., Ciechański, A. (2010). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I. Przegląd Geograficzny, 82 (4), 549–571.
 • Taylor, Z., Ciechański, A. (2011). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II. Przegląd Geograficzny, 83 (2), 205–231.
 • Trammer, K. (2019). Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Wideł, Ł. (2016). Pociągi retro jako oczekiwany produkt turystyczny Sądecczyzny i całej Małopolski. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, 108 (1), 3–66.
 • Zakrzewski, L., Stankiewicz, R. (2010). Kryniczanka 1/2. Dzieje linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów. Katowice: Wydawnictwo APLAND.
 • Zakrzewski, L. (2012). Kryniczanka 2/2. Dzieje linii kolejowej nr 105 Muszyna – Krynica. Katowice: Wydawnictwo APLAND.
 • Strony internetowe:
 • http://kolejegalicyjskie.pl/kolej-transwersalna/ Pozyskano w dniu 12.02.2020
 • http://kolejegalicyjskie.pl/rozklad-jazdy/ Pozyskano w dniu 12.02.2020
 • http://skansenchabowka.pl/malopolskie-szlaki-turystyki-kolejowej-2019/ Pozyskano w dniu 12.02.2020
 • https://ank.gov.pl/wystawy/starych-kolei-czar/ Pozyskano w dniu 12.02.2020
 • https://histmag.org/Rozwoj-ruchu-turystycznego-w-Tatrach-na-przelomie-XIX-i-XXwieku-14806 Pozyskano w dniu 12.02.2020
 • https://www.malopolska.pl/aktualnosci/turystyka/wrzesniowe-przejazdy-parowozem-1-7-i-18-wrzesnia-w-ramach-projektu-malopolskie-szlaki-turystyki-kolejowej Pozyskano w dniu 12.02.2020
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_15_12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.