PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 15 | 150-164
Tytuł artykułu

Stan zanieczyszczenia powietrza w 2017 roku w województwie śląskim oraz jego wpływ na zdrowie człowieka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The state of air pollution in 2017 in the Silesian province and its impact on human health
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Za cele pracy przyjęto ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenem w 2017 roku w województwie śląskim oraz przedstawienie ich negatywnego (toksycznego) wpływu na organizm człowieka. Przeprowadzona analiza wykazała, że najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a) pirenu w województwie śląskim występowało głównie na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (16 ng/m3) oraz w Pszczynie (14 ng/m3), pyłu zawieszonego PM2,5 głównie w Gliwicach i Katowicach (39 μm/m3) i w Bielsku-Białej (32 μm/m3), a pyłu zawieszonego PM10 w Pszczynie (56 μm/m3) i w Katowicach (52 μm/m3). W celu poprawy stanu powietrza atmosferycznego w województwie śląskim i innych obszarów o wysokim stopniu urbanizacji należy przede wszystkim ograniczyć źródła niskiej emisji, czyli emisję szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z niskich emitorów.
EN
The objectives of the study were to assess the level of atmospheric air pollution of particulate matter PM2.5 and PM10 and benzo (a) pyrene in 2017 in the Silesian province and to present their negative (toxic) impact on the human body. The analysis showed that the highest annual average concentration of benzo(a)pyrene in the Silesian province was mainly in the agglomeration of Rybnik-Jastrzębie (16 ng/m3) and in Pszczyna (14 ng/m3), particulate matter PM2,5 mainly in Gliwice and Katowice (39 μm/m3) and in Bielsko-Biała (32 μm/m3), and suspended dust PM10 in Pszczyna (56 μm/m3) and Katowice (52 μm/m3). In order to improve the condition of the atmospheric air in the Silesian province and other areas with a high degree of urbanization, it is first of all necessary to limit the sources of low emission, or the emission of harmful dusts and gases from low emitters.
Rocznik
Tom
15
Strony
150-164
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-31
Twórcy
Bibliografia
 • Anderson, Z.J., Hvidberg, M., Jensen, S.S., Ketzel, M., Loft, S., Sorensen, M., Tionneland, M., Raaschou-Nielsen, O. (2011). Chronic obstructive pulmonary disease and long-term exposure to traffic-related air pollution: a cohort study. American Journal Respiratory Critical Care Medicine, 183(4), 455–461.
 • Choi, H., Harrison, R., Komulainen, H., Juana, M. (2010). Polycyclic aromatic hydrocarbons. Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants. Geneva: World Health Organization.
 • Cholewiński, M., Kamiński, M., Pospolita, W. (2016). Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka wynikające ze stosowania wybranych paliw w indywidualnych instalacjach grzewczych. Kosmos, 65(4), 477–486.
 • Dockery, D.W., Pope, C.A., Xu, X., Spengler, J.D., Ware, J.H., Fay, M.E., Ferris, B.G., Speizer, F.E. (1993). An association between air pollution and mortality in six U.S. Cities. New England Journal of Medicine, 329, 1753–1759.
 • Dzikuć, M. (2017). Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce. Warszawa: Difin.
 • Edwards, S., Jędrychowski, W., Butscher, M., Camann, D., Kieltyka, A., Mróz, E., Flak, E., Li, Z., Wang, S., Rauh, V., Perera, F. (2010) Prenatal exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons and children’s intelligence at 5 years of age in a prospective cohort study in Poland. Environmental Health Perspectives, 118(9), 1326–1331.
 • International Agency for Research on Cancer, IARC (2012). Agents Classified by the IARC Monographs, vol. 1-103.
 • Juda-Rezler, K., Toczko, B. (2016). Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
 • Kapka, I., Zemła, B.F., Kozłowska, A., Olewińska, E., Pawlas N. (2009). Jakość powietrza atmosferycznego a zapadalność na nowotwory płuc w wybranych miejscowościach i powiatach województwa śląskiego. Przegląd Epidemiologiczny, 63, 439–444.
 • Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krawczyk, B. (2016). Jak samorządy ograniczają niską emisję? Przegląd Komunalny, 2, 8–13.
 • Li, Z., Sjodin, A., Romanoff, L.C., Horton, K., Fitzgerald, C.L., Eppler, A., Aguilar- Villalobos, M., Naeher, L.P. (2011). Evaluation of exposure reduction to indoor air pollution in stove intervention projects in Peru by urinary biomonitoring of polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites. Environment International, 37, 1157–1163.
 • Miller, K.A., Siscovick, D.S., Sheppard, L., Shepherd, K., Sullivan, J.H., Anderson, G.L., Kaufman, J.D. (2007). Long-term exposure to air pollution and incidence of cardiovascular events in women. New England Journal of Medicine, 356, 447–458.
 • Min, J.Y., Min, K.B., Cho, S.I., Paek, D., Cho, D.R. (2008). Combined effects of cigarette smoking and sulfur dioxide on lung function in Koreans. Journal of Toxicology Environmental Health, 71(5), 301–303.
 • Neupane, B., Jerrett, M., Burnett, R.T., Marrie, T., Arain, A., Loeb, M. (2010). Long-term exposure to ambient air pollution and risk of hospitalization with community-acquired pneumonia in older adults. American Journal Respiratory Critical Care Medicine, 181(1), 47–53.
 • Pénard-Morand, C., Raherison, C., Charpin, D., Kopferschmitt, C., Lavaud, F., Caillaud, D., Annesi-Maesano, I. (2010). Long-term exposure to close-proximity air pollution and asthma and allergies in urban children. European Respiratory Journal, 36(1), 33–40.
 • Petryk, A. (2018). Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa. Journal of Ecological Engineering, 19(6), 124–131.
 • Radziszewska, A., Karczmarek-Borowska, B., Grądalska-Lampart, M., Filip Agata, A. (2015). Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca. Polski Merkuriusz Lekarski, 38(224), 113–118.
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914).
 • Rusin, M. (2014). Urodzenia martwe i niska urodzeniowa masa ciała noworodków a jakość powietrza w województwie śląskim. Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych: Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Sosnowiec.
 • Sanyal, M.K., Li, Y.L. (2007). Deleteriuos effects of polynuclear aromatic hydrocarbons on blood vascular system of the rat fetus, Birth Defects Researtch, Part B. Developmental and Reproductive Toxicology, 80, 367-373.
 • Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2017 rok (2018). Katowice: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
 • Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku (2018). Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice.
 • Ścibor, M., Balcerzak, B., Czernecka, Ż., Malinowska-Cieślik, M. (2015). Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10), Medycyna Środowiskowa, 18(1), 45–53.
 • Trojanowska, M., Świetlik, R. (2013). Ocena ryzyka nowotworowego związanego z narażeniem inhalacyjnym na benzo(a)piren w wybranych miastach Polski. Medycyna Środowiskowa, 16(2), 14–22.
 • Vassilev, Z.P., Robson, M.G., Klotz, J.B. (2001). Outdoor exposure to airborne polycyclic organic matter and adverse reproductive outcomes: a pilot study. American Journal of Industrial Medicine, 40, 255–262.
 • Wieczorek, J., Wieczorek, Z. (2011). Pobranie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z żywnością. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 44(3), 725-731.
 • Wormley, D.D., Chirwa, S., Nayyar, T., Wu, J., Johnson, S., Brown, L.A., Harris, E., Hood, D.B. (2004). Inhaled benzo[a]pyrene impairs long-term potentiation in the F1 generation rat dentate gyrus. Celluar and Molecuar Biology Letters, 50, 715–721.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_15_10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.