PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 14 | 118-131
Tytuł artykułu

Typologia demograficzna gmin województwa małopolskiego w latach 1986–2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Demographic typology of communes in Małopolskie voivodship in 1986–2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Województwo małopolskie z uwagi na duże zróżnicowanie procesów społeczno-gospodarczych może być dobrym przykładem zachodzących w całym kraju przemian. Zaobserwowano w nim zarówno gminy depopulacyjne, stagnujące, jak i jednostki stale zwiększające liczbę mieszkańców. Odmienne zachowania demograficzne obserwowane są naturalnie na obszarach wiejskich i w miastach, które w większym zakresie powielają ogólnie zachodzące tendencje. Celem opracowania było przeprowadzenie typologii wszystkich gmin w województwie małopolskim w zakresie składników przyrostu rzeczywistego ludności. Wybrana przez autorów metoda J.W. Webba (1963) pozwala w sposób syntetyczny przedstawić bilans ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności oraz określić typ zachodzących w jednostce zmian. Analizę przeprowadzono dla danych z okresu 1986–2016, w oparciu o 8 podstawowych typów wydzielonych przez J.W. Webba (A–H).
EN
Małopolska makes a good example of changes observed in the country due to the large differentiation of socio-economic processes. Depopulation types of communes as well as permanently growing ones can be observed there. Different demographic trends can be noticed in rural and urban areas. Cities seem to copy the general trends more often. The aim of the paper is to give the typology of all communes of the Małopolska province in terms of population growth. Chosen method by J.W. Webb (1963) allows for synthetic analyze of both natural and migration growth and for typology of communes. The analyze was given for 1986–2016 based on eight types of Webb typology.
Rocznik
Tom
14
Strony
118-131
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-13
Bibliografia
 • Bański, J. (2008). Wiejskie obszary problemów demograficznych. W: Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, Program wieloletni 2005–2010. Puławy: IUNG.
 • Długosz, Z. (2001). Próba dynamicznej typologii ruchu ludności w świetle klasyfikacji Webba na przykładzie województwa małopolskiego. W: B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń. Kraków: IGiGP UJ, 61–70.
 • Długosz, Z., Kurek, S. (2009). Stan, przemiany i perspektywy starzenia się ludności na obszarze Karpat Polskich. W: Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo. Kraków: IGiGP UJ, 161–170.
 • Flaga M. (2008). Zmiany zaludniernia na obszarach wiejskich woj. lubelskiego po roku 1989. Annales UMCS, Sec. B, 57
 • Gawryszewski A. (2007). Zmiany w rozmieszczeniu, ruchu naturalnym, migracjach i strukturze ludności Polski, 1918–2005. Przegląd Geograficzny, 79, 3–4.
 • Kurek S. (2008). Typologia starzenia procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań. Przegląd Geograficzny, 79, 1.
 • Kwiatek-Sołtys A. (2005). Małe miasta woj. małopolskiego na przełomie XX i XXI wieku. Biuletyn KPZK PAN, z. 220.
 • Kwiatek-Sołtys A. (2017). Własność gruntów, a poziom rozwoju małych miast w Polsce, ujęcie typologiczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Pięcek B. (2007). Wiejskie obszary wyludnienia w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 12.
 • Potrykowska A. (2007). Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce. Tendencje i perspektywy. Przegląd Geograficzny, 79, 3–4.
 • Prochownik A. (1965). Przemiany struktury osadniczo-agrarnej wsi powiatu proszowickiego od połowy XIX wieku do 1960 roku (na wybranych przykładach). Dokumentacja Geograficzna, z. 6.
 • Rosner A. (2012). Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Soja M. (2008). Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku. Kraków: Wyd. Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Uliszak R. (2013). Wizja wsi małopolskiej – rok 2015 – spodziewane scenariusze zmian. W: Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne. Studia Obszarów Wiejskich, tom XXXI, Warszawa.
 • Webb J.W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales, 1921–1931. Economic Geography, 39(2), 130–148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_14_8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.