PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 14 | 86-106
Tytuł artykułu

Aktywizacja uczniów poprzez projekt wycieczki geograficznokrajoznawczej „Żuławy Wiślane – znane i nieznane” w klasie siódmej szkoły podstawowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Activation of students through the project of the geographical and sightseeing tour “Żuławy Wiślane – known and unknown” in the seventh primary school class
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono projekt wycieczki geograficzno-krajoznawczej, która łączy edukację geograficzną z krajoznawstwem. Na tym przykładzie oparto tezę, że metoda projektu geograficzno-krajoznawczego inspiruje i aktywizuje uczniów do zdobywania wiedzy poprzez entuzjazm i pasję poznania. To powoduje, że uczeń podejmuje rolę odkrywcy, a podczas wycieczki, jako geograf i przewodnik, dzieli się wiedzą i objaśnia walory i atrakcje turystyczne. Projekt poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu geografii regionalnej oraz historii Polski. Jego realizację przewidziano w klasie siódmej szkoły podstawowej, podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach pracy w szkolnym kole geograficznym lub klubie krajoznawczo-turystycznym.
EN
The article presents project of the geographical-sightseeing tour, that connects geographical education with sightseeing (knowledge of one’s country). On this example the thesis was verified, that geographical-sightseeing project methodology inspires and activities students to acquire knowledge through enthusiasm and passion of learning. This encourages students to take on the role of explorer, and during the tour to share their knowledge as well as to explain tourist values and attractions as a geographist and a tour guide. Project expands and improves knowledge in the range of regional geography and history of Poland. Its implementation was envisaged in the 7th grade of primary school during extracurricular activities such as geography club or sightseeing-tourism club.
Rocznik
Tom
14
Strony
86-106
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-15
Twórcy
Bibliografia
 • Angiel, J., Szarzyńska, A. (2006). Metoda projektu w edukacji geograficznej. Geografia w Szkole 6(67), 12–16.
 • Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat, szkoła podstawowa 5–8. (2019). Warszawa: Nowa Era.
 • Barwinek, G. (2005). Metoda projektu w edukacji regionalnej. Geografia w Szkole, 2(58), 41–49.
 • Biel, E., Szumiec, M. (2013). Wykorzystanie walorów turystyczno-krajoznawczych wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. W: Campion M. (red.), Changing the world: social, cultural and political pedagogies in civic education. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 181–194.
 • Głodek, J. (1967). Dolna Wisła. W: Kolago C. (red.), Z biegiem Wisły. Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne, 418–483.
 • Głowacz, A., Lechowicz, A., Lechowicz, M., Stankiewicz, P. (2017a). Geografia 7 podręcznik. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Głowacz, A., Lechowicz, A., Lechowicz, M., Stankiewicz, P. (2017b). Geografia szkoła podstawowa program nauczania szkoła podstawowa klasy 5–8. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Groenwald, M. (2017). Interdyscyplinarne podejście w edukacji geograficznej. Geografia w Szkole, 4(69), 30–32.
 • Justa, J. (2014). Osadnicy na Ziemi Malborskiej w 1945 roku. Zmiany ludnościowe i kształtowanie się życia społecznego. W: Gąsiorowski A., Hochleitner J. (red.), Żuławy w 1945 roku. Sztutowo: Muzeum Stutthof, 175–182.
 • Jóźwiak, E. (2006). Osobliwości przyrody wysp południowego Bałtyku. Geografia w Szkole, 5(59), 26–38.
 • Kondracki, J. (2009). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalski, R. (2016). Ostróda Iława-Elbląg Z dziejów żeglugi śródlądowej. Olszty: Edytor Ers.
 • Malarz, R., Szubert, M., Rachwał, T. (2017). Planeta Nowa 7. Warszawa: Nowa Era.
 • Marszałek, Ł. (2016). Piesza wycieczka szkolna w edukacji regionalnej. Słupskie prace geograficzne, 13, 151–162.
 • Metoda projektu w szkole. Seria dziś i jutro (gimnazjum/wiedza o społeczeństwie). Warszawa: Nowa Era, https://www.dlanauczyciela.pl/756,metoda-projektu-w-szkole-pdf
 • Michalczyk, J. (2018). Krajoznawstwo i turystyka w edukacji jutra. Geografia w Szkole, 68(2), 42–44.
 • Mileska M., I. (1998). Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lechowicz, A., Lechowicz, M., Stankewicz P., Głowacz, A. (2018). Geografia 5 podręcznik. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Plit, J. (2010). Naturalne i antropogeniczne przemiany krajobrazów delty Wisły, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 13, 13–28.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem, Szkoła podstawowa, Geografia, (2017). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozyskano z www.reformaedukacji. men.gov.pl
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 • Sadoń-Osowiecka, T. (2010). Krajoznawstwo i turystyka szkolona jako edukacyjna alternatywa – konteksty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i pedagogiczne. Problemy Ekologii, 3(14), 156–161.
 • Słobodzian, M. (2018). Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca. Geografia w Szkole, 2(70).
 • Starkel, L. (2001). Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. Monografie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2.
 • Szewczyk I., Szewczyk R. (2011). Szlaki turystyczne. Warszawa: carta blanca.
 • Szlajfer, F., Zaniewicz, Z., Rachwał, T., Malarz R. (2018). Planeta Nowa 5. Warszawa: Nowa Era.
 • Szkurłat, E., Głowacz, A., Adamczewska, M., Dzięcioł-Kurczoba, B., Maj, D. (2014). Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/682/
 • Szukalski, J. (1975). Żuławy Wiślane. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Tuz, E.M., Dziedzic, T. (2017). Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa. Warszawa: Nowa Era.
 • Wieczorek, M., Nadstawna, A. (red.), (2018). Polska niezwykła. Warszawa: Demart.
 • Zaparucha, A. (2006). Projekty edukacyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii. Nauczanie geografii metodą projektu. Propozycja lekcji w gimnazjum, Geografia w Szkole, 6(59).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_14_6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.