PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 14 | 42-56
Tytuł artykułu

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The use of photography in contemporary geographical education: teaching assumptions and practical solutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna. Zmianie ulega jedynie jakość materiałów obserwacyjnych, które można wykorzystać na lekcji, źródło ilustracji i nośniki umożliwiające samą obserwację. Celem artykułu jest scharakteryzowanie rodzajów fotografii wraz z dydaktycznym komentarzem dotyczącym poprawnego ich wykorzystania w edukacji geograficznej. Jest to artykuł o charakterze teoretyczno-aplikacyjnym, w którym postawiony cel został zrealizowany dzięki interdyscyplinarnym studiom literatury, doświadczeniu autorów w wykonywaniu fotografii i wykorzystywaniu ich w procesie nauczania-uczenia się geografii.
EN
Direct and indirect observations are the base of geographical education and creating of knowledge. The observations begin with the shaping of concepts and terms, they are the source for formulating regularities and the basis for classification. In science and geography education, observations are particularly important, only the quality of observational materials that can be used in the lesson, the source of illustrations and the media enabling the observation is changed. The aim of the paper is to characterize the types of photography along with the didactic commentary on their correct use in geographical education. It is a theoretical and application paper in which the set aim has been achieved using interdisciplinary studies of literature, practice in taking photographs and using them in teaching geography.
Rocznik
Tom
14
Strony
42-56
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-15
Twórcy
Bibliografia
 • Barrett, T. (1986). Part III Teaching about Photography: Types of Photographs. Art Education, 39(5), 41–44.
 • Bieniek, M. (2007). Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Hallada, M. (2013). Fotografia dydaktyczna w programie multimedialnym i podręczniku „Śladami historii” dla klasy pierwszej gimnazjum, (w:) Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja. Kraków: Wyd. UP, 129–136.
 • De Bono, E. (2008). Sześć kapeluszy myślowych. Gliwice: Wyd. Helion.
 • Langford, M. (1998). Advanced photography. Focal Press.
 • Litwic-Kamińska, K. (2011). Kultura obrazkowa w dydaktyce – szanse i zagrożenia. Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 7/8, 177–188.
 • Łosiewicz, M. (2009). Rola obrazu w komunikacji społecznej. W: A. Obrębska (red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej. Łódź: Wyd. Primum Verbum, 205–212.
 • Napierała-Rydz, K. (2016). Fotografia w edukacji. Wykorzystanie fotografii w nauczaniu historii. Kraków: Wyd. Libron.
 • Piróg, D. (2015). ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców. Warszawa: Wyd. Nowa Era.
 • Piróg, D. (2019). Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce szkolnej. Geografia w Szkole, 5, 26–30
 • Piskorz, S. (red.). (1997). Zarys dydaktyki geografii. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Roberts, M. (2013). Geography through inquiry. Approaches to teaching and learning in the secondary school. Sheffield: Geographical Association.
 • Rose, G. (2008). Using photographs as illustrations in human geography. Journal of Geography in Higher Education, 32(1), 151–160.
 • Rothenberg, T.Y. (2016). Presenting America’s World: Strategies of Innocence in National Geographic Magazine, 1888–1945. Routledge.
 • Sontag, S. (1986). O fotografii. Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe.
 • Suchoński, A. (1994). Środki dydaktyczne w nauczaniu-uczeniu się historii. W: J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński (red.), Dydaktyka historii. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Sze Onn, Y. (1983). Pictures as teaching tools in geography. Teaching and Learning, 4(1), 5–13.
 • Triacca, S. (2017). Teaching and Learning with Pictures The Use of Photography in Primary Schools. International and Interdisciplinary Conference IMMAGINI? Image and Imagination between Representation, Communication, Education and Psychology, Proceedings 1(9), 952; https://doi.org/10.3390/proceedings1090952
 • Wojtanowicz, P. (2014). Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody –rozbiór na czynniki pierwsze. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 6, 242–260.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_14_3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.