PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 14 | 159-176
Tytuł artykułu

Przestrzeń publiczna jako element tożsamości miasta (na przykładzie wybranych miast małopolski)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Public space as a city identity of the city (on the example of the małopolska city)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Świadomość odmienności, która tworzy tożsamość, związana jest z wieloma elementami wyodrębniającymi określoną społeczność spośród innych zbiorowości. Jednym z nich jest przestrzeń publiczna, umożliwiająca człowiekowi utożsamianie się z miejscem, gdzie fundamentem są trwałe składniki w przekształcającym się świecie. Niniejsza publikacja poświęcona jest wybranym elementom przestrzeni publicznej, mającym wpływ na kształtowanie się tożsamości danego obszaru. W pierwszej części artykułu zaprezentowano teoretyczne i metodologiczne rozważania dotyczące pojęcia przestrzeni publicznej i tożsamości miasta. Druga część zawiera charakterystykę wybranych elementów przestrzeni publicznej, kształtujących poczucie tożsamości w trzech miastach Małopolski (Niepołomic, Myślenic i Miechowa) w opinii młodych mieszkańców. Publikacja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czy miasta te posiadają swoją tożsamość. Występowanie miejsc rozpoznawalnych dla określonej zbiorowości, wpływa na wyjątkowość przestrzenną i nadaje tożsamość.
EN
The awareness of otherness that creates identity is associated with many elements that separate a particular community from other communities. One of them is public space, enabling man to identify with a place where the foundation is based on permanent ingredients in a changing world. This publication is devoted to selected elements of public space that affect the identity of a given area. The first part of the article presents theoretical and methodological considerations regarding the notion of public space and the city’s identity. The second part contains the characteristics of selected elements of public space that shape a sense of identity in three cities of Lesser Poland (Niepołomice, Myślenice and Miechów) in the opinion of young residents. The publication will attempt to answer the question of whether these cities have their own identity. The presence of places recognizable for a given community affects spatial uniqueness and gives identity.
Rocznik
Tom
14
Strony
159-176
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-13
Bibliografia
 • Bierwiaczonek, K. (2016). Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bierwiaczonek, K., Nawrocki, T. (2012). Teoretyczne spojrzenie na przestrzeń publiczną. W: K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Kraków: Wydawnictwo Nomos, s. 34–37.
 • Boryczka, E. (2008). Tożsamość Łodzi, czyli o prawdzie tego miasta. W: M.E. Sokołowicz, Z. Przygodzki (red.). Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy. Łódź: Wyd. Biblioteka.
 • Carmona, M., Magalhães, C., Hammond, L. (2008). Public space. The management dimension. London–New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Carr, S., Francis, M., Rivlin, L., Stone, A. (2009). Public space. Cambridge: Cambridge University Pres.
 • Coarelli, F. (1982). Rzym. Morze Śródziemne. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
 • Dymnicka, M. (2013). Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dymnicka, M., Szczepański, M.S. (2015). Centrum miasta i jego funkcje społeczne. Przegląd Urbanistyczny, 9.
 • Dymnicka, M. (2009). Przestrzeń dla obywateli. o uniwersalności helleńskiego modelu przestrzeni publicznej. W: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje. Księga jubileuszowa profesora Bohdana Jałowieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Jacobs, J. (2012). Śródmieście jest dla ludzi. W: Chwała miasta. Synchronizacja 2012. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Jałowiecki, B. (2007b). Fragmentaryzacja i prywatyzacja przestrzeni. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Kaczmarek, J. (2005). Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kochanowska, D. (2009). Przestrzeń publiczna: dwa pytania. W: A. Golędzinowska (red.), Współczesne kształtowanie przestrzeni publicznej województwa pomorskiego. Gdańsk.
 • Kotler, P., Asplun, C., Rein, I., Haider, D. (1999). Marketing Places Europe. How to attract investments, industries, residents and vistors to cities, communities, regions and nations in Europe. London: Pearson Education.
 • Lenartowicz, K. (1997). Słownik psychologii architektury dla studiujących architekturę. Kraków: Skrypt Politechniki Krakowskiej.
 • Lewenstein, B. (2006). Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych. W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalności: różnorodność miejsc i czasu. Warszawa: IFiS PAN.
 • Lorens, P., Martyniuk-Pęczek, J. (red.). (2010). Problemy kształtowania przestrzeni miejskich. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.
 • Lynch, K. (2011). Obraz Miasta. Kraków: Wydawnictwo Archivolta.
 • Łuczak, A. (2005). Istota tożsamości miasta. Samorząd Terytorialny, 1.
 • Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Madurowicz, M. (2007). Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mazurek, M. (2008). Tożsamość przestrzenna jako wyznacznik zakorzenienia wśród mieszkańców współczesnych Kaszub. W: M. Kempny, G. Woroniecka, P. Załęcki (red.), Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pollice, F. (2003). The role of territorial identity in local development processes, Proceedings of the Conference – The Cultural Turn in Geography, Landscape Construction and Cultural Identity. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/242122046_THE_
 • ROLE_OF_TERRITORIAL_IDENTITY_IN_LOCAL_DEVELOPMENT_PROCESSES. Pozyskano z http://skarby.bliskokrakowa.pl/39-sbk-park-miejski-im-jozefa-pilsudskiego, dostęp 14.10.2019 r.
 • Pozyskano z http://www.odkryjmalopolske.pl/bazylika-grobu-bozego-w-miechowie.html, dostęp 14.10.2019 r.
 • Pozyskano z https://dnidziedzictwa.pl/zamek-w-niepolomicach, dostęp 14.10.2019r.
 • Raszkowski, A. (2013). Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zeszyty Naukowe nr 775. Szczecin: Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 30.
 • Ruczyński, R. (2010). Tradycyjna urbanistyka a współczesne realizacje przestrzeni publicznych. W: P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.
 • Szromnik, A. (2012). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Gdańsk: Wolters Kluwer.
 • Wrana, J. (2011). Tożsamość miejsca: kryterium w projektowaniu architektonicznym. Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Zinkow, L. (2009). Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej. Przewodnik monograficzny. (wyd. II). Niepołomice: Wyd. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_14_11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.