PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 14 | 11-23
Tytuł artykułu

Poznanie i opis krajoznawczy małej ojczyzny... oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów regionem jako inspiracja do nauki geografii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Exploring and describing one’s local area and promoting students’ interest in the region where they live as an inspiration for geographic education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Krajoznawstwo było i jest związane z edukacją, zwłaszcza geograficzną. Krajoznawstwo w szkole utożsamiane jest głównie z wycieczkami, których celem jest poznanie regionu lub kraju ojczystego. Wzbogacanie wiedzy krajoznawczej połączone jest z kształtowaniem postawy patriotycznej. W szczególności odnosi się to małej ojczyzny, jej poznawania oraz działalności krajoznawczej na jej rzecz. Mała ojczyzna jest jednym z edukacyjnych celów szczegółowych nauczania geografii w szkole podstawowej. Temat „Moja mała ojczyzna” przewidziany jest klasie siódmej. W publikacji przedstawiono propozycję realizacji tematu „Moja mała ojczyzna” opartego na WebQueście oraz krajoznawczej interpretacji dziedzictwa małej ojczyzny. Tok WebQuestu składa się z pięciu elementów. Trzem grupom uczniów przydzielone będą trzy zadania, których wynikiem będzie dokumentacja krajoznawcza małej ojczyzny, składająca się z opisu krajoznawczego, mapy oraz krajoznawczych opisów dziedzictwa małej ojczyzny. Jest to zadanie integrujące opis małej ojczyzny z wiedzą nie tylko z zakresu geografii, ale też innych przedmiotów np. biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, fizyki i chemii. Połączenie zajęć lekcyjnych z krajoznawstwem wyzwala emocjonalny związek ucznia z małą ojczyzną (ojcowizną) i jej dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, wzbudza ciekawość, chęć poznawania świata, co przekłada się na jego aktywizowanie i kreatywność w edukacji szkolnej.
EN
Knowledge of one’s country and region has always been linked with education, especially geographic education and upbringing. In the context of school education, it is mainly associated with school trips that help students get to know their country and region. Broadening one’s knowledge of the local region and of the country is also associated with developing a patriotic attitude. This concerns, in particular, exploring and promoting knowledge of one’s local area. Teaching about the local area is one of the specific goals of geographic education in primary schools, specifically in the 7th grade. The paper proposes a project to teach the “Local area” / “Little homeland” topic using WebQuest and interpretation of the local heritage. The WebQuest consists of 5 elements. Three groups of students will be given three assignments and the outcome of those assignments will be documentation of the local area consisting of a description of the region, a map and a presentation of local heritage. The project combines geographic knowledge with other school subjects, such as biology, history, social knowledge, Polish language, physics or chemistry. Combining theoretical lessons with practical exploration of the region will help develop an emotional bond with the local area and its natural and cultural heritage in students, and itwill stimulate their curiosity and desire to explore the world around them, which, in turn, will make them more active and creative at school.
Rocznik
Tom
14
Strony
11-23
Opis fizyczny
Daty
wydano
2020-12-15
Twórcy
Bibliografia
 • Dodge, B. (2001). Focus: Five rules for writing a great WebQuest. Learning and Leading with Technology, 28, 6–9.
 • Dodge, B. (1995). Some thougts about WebQuest. San Diego, California: San Diego State University. Pozyskano z http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html [dostęp: 4.11.2019].
 • Gajowniczek, Z.T. (2013a). Jak uczyć o własnym regionie. Geografia w Szkole, 4(68), 33–36.
 • Gajowniczek, Z.T. (2013b). Mała ojczyzna – przykłady zadań. Geografia w Szkole, 5(66), 28–30.
 • Gajowniczek, Z.T. (2013c). Własny region – rozbudzenie ciekawości ucznia. Geografia w Szkole, 5(66), 24–27.
 • Gorzelak, G. (1993). Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim. W: G. Gorzelak i B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym? Studia Regionalne i Lokalne, 42(9), Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, 45–70.
 • Guzowska, N. (2007). WebQuest i jego zastosowanie w nauczaniu. Meritum, 7(4), 80–84. https://pttk.pl/kznw/ikp/index.php?co=06&klasa=c [dostęp: 6.11.2019].
 • Kruczek Z., Kruczek A., Nowacki M. (2012). Krajoznawstwo. Teoria i metodyka. Kraków: Proksenia.
 • March, T. (2003). What WebQuest Are. (Really). Pozyskano z http://tommarch.com/writings/what-webquests-are/ [dostęp: 5.11.2019].
 • Mazurski, K.R. (2010). Kształtowanie postaw przez polskie krajoznawstwo W: M.K. Leniarek (red.), Autokreacja przez turystykę. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, 259–275.
 • Mazurski, K.R. (2000). Regionalizm we współczesnym świecie. Ziemia, Warszawa: Wydawnictwo PTTK, 71–86.
 • Michalczyk, J. (2018). Krajoznawstwo i turystyka w edukacji jutra. Geografia w Szkole, 68(2), 42–44.
 • Mirek, Z. (2009). Ideowe podstawy krajoznawstwa (perspektywa chrześcijańska). W: J. Partyka (red.), Tu wszystko jest Polską..., Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce. Kraków: Oddział Krakowski PTTK, 339–352.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem, Szkoła podstawowa, Geografia, 2017, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozyskano z www.reformaedukacji. men.gov.pl
 • Polak, M. (2008). Webquesty w edukacji. Pozyskano z www.edunews.pl [dostęp: 6.11.2019].
 • Polak, M. (2014). Webquesty odkrywane na nowo. Pozyskano z www.edunews.pl [dostęp: 6.11.2019].
 • Pruszko, G. (2018). Poznajemy najbliższą okolicę. Scenariusz zajęć terenowych. Geografia w Szkole, 70(4), 30–31.
 • Pruszyńska-Bordas, H. (2016). Krajoznawstwo tradycja i współczesność. Warszawa: Difin.
 • Samsonowicz H., Tazbir J. (2002). Tysiącletnie dzieje Polski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Sikorski, D. (2013a). Moja ulica okiem geografa. Geografia w Szkole, 66(3), 28–31.
 • Sikorski, D. (2013b). Moje Miasto – propozycja projektu uczniowskiego. Geografia w Szkole, 66(2), 36–40.
 • Starczewski, S. (2000). Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości. W: Małe ojczyzny, Tradycja dla przyszłości. Toruń: Fundacja Kultury, 23–24.
 • Szarejko, D. (2017). Mała Ojczyzna – kategoria lokalnej tożsamości. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 35, 91–100.
 • Szkurłat, E. (red.). (2010). Teoretyczne postawy edukacji regionalnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tracz, M. (2016). WebQuest w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Geografia w Szkole, 69(6), 35–37.
 • Warcholik, W. (2019). Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 13, 97–100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_14_1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.