PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 111-129
Tytuł artykułu

Rola turystyki kulturowej w poznaniu dziedzictwa społeczności żydowskiej w Krakowie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of cultural tourism in heritage recognition of Jewish community in Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie turystyki skupiającej się w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej na terenie Krakowa. W artykule przedstawiono oraz przedyskutowano kilka ważnych kwestii. Rozważaniom poddano znaczenie turystyki kulturowej, odgrywającej coraz większą rolę w sektorze turystycznym miasta. Wskazano także pozostałości kultury żydowskiej na terenie krakowskiej dzielnicy Kazimierz, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Znaczny wzrost przyjazdów społeczeństw żydowskich do Polski, w tym Krakowa można zaobserwować od początku lat 90 ubiegłego wieku, co zostało spowodowane korzystnymi zmianami politycznymi oraz chęcią poznania polskiej historii. W artykule szczególna uwagę poświęcono charakterystyce kultury żydowskiej oraz przyjazdom społeczności żydowskich do miasta Krakowa. Analiza owego rynku turystycznego była możliwa dzięki przeprowadzonym badaniom wykonanym od grudnia 2017 roku do maja 2018r. Badania pozwoliły również na wyselekcjonowanie kilku istotnych, z punktu widzenia kultury żydowskiej, czynników rozstrzygających decyzje gości o pobycie w danym obiekcie hotelowym. Artykułu może stać się motywacją do kolejnych rozważań obejmujących wskazaną problematykę.
EN
The main aim of the article is to present tourism focusing on learning about the cultural heritage of the Jewish community in Krakow. The article presents and discusses several important issues. The importance of cultural tourism, which plays an increasingly important role in the city’s tourism sector, has been considered. In the article there are also included some remains of Jewish culture in the Kazimierz district of Cracow, which are very popular among the visitors. A significant increase in the number of Jewish communities coming to Poland, including Krakow, has been observed since the early 1990s, which was caused by favourable political changes and a desire to learn about Polish history. The article pays special attention to the characteristics of Jewish culture and the arrival of Jewish communities in the city of Krakow. The analysis of this tourist market was possible thanks to the research carried out from December 2017 to May 2018. The research also allowed us to select a number of factors, important from the point of view of Jewish culture, which determine the decisions of guests to stay in a given hotel facility. The article may become a motivation for further deliberations covering the indicated issues.
Rocznik
Tom
13
Strony
111-129
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-30
Twórcy
Bibliografia
 • Bałaban, M. (1931). Historia Żydów. Kraków: „Nadzieja” Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie.
 • Bodurka, M. (2018). Rola turystyki kulturowej w poznaniu dziedzictwa społeczności żydowskiej w Krakowie, praca magisterska. Kraków: Instytut Geografii UP.
 • Duda, E. (2010). Żydowski Kraków. Przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci. Kraków: vis-a-vis Etiuda.
 • Gladyś, B. (2009). Turystyka Żydów do Polski po 1990 roku, Prace geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 121, 147–156.
 • Jaworski, W., Komorowski A. (1990). Judaizm. Kraków: Biblioteka Pisma literacko- artystycznego.
 • Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kowalczyk, A. (2008). Turystyka kulturowa: spojrzenie geograficzne. Warszawa: Wydział Geografii i studiów regionalnych UW.
 • Rohrscheidt, A.(2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: Wydawnictwo KulTour.
 • Szuchta, R. (2015). 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki. Wyd. Polin.
 • Żyndul, J. (1994). Żydzi w Polsce. W: J. Woronczak (red.), Żydzi i Judaizm. Wrocław: Tau, 147–167.
 • Raporty:
 • Kraków w liczbach, https://www.bip.krakow.pl)
 • Ruch turystyczny w krakowie w 2016 rok monografia, https://www.bip.krakow.pl)
 • Spis stron internetowych:
 • Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej, (2018, 23 kwietnia). Geoportal. Pozyskano z http://mapy.geoportal.gov.pl
 • Stara Synagoga w Krakowie, (2018, 20 kwietnia). Pozyskano z https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Stara_w_Krakowie
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 16 marca). Stara Synagoga. Dzieje i kultura żydów krakowskich. Pozyskano z http://www.mhk.pl/wystawy/dzieje-i-kultura-zydow-krakowskich
 • Gmina Żydowska Wyznaniowa w Krakowie (2018, 16 kwietnia). Synagogi. Pozyskano z http://krakow.jewish.org.pl/synagogi
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 23 kwietnia). Ze zbiorów Cyfrowego Thesaurusa: Ignacy Krieger – fotograf Krakowa. Pozyskano z http://www.mhk.pl/aktualnosci/zezbiorow-cyfrowego-thesaurusa-ignacy-krieger-fotograf-krakowa
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 23 kwietnia) Fabryka Schindlera. Kraków – czas okupacji 1939–1945. Pozyskano z http://www.mhk.pl/wystawy/krakow-czas-okupacji- 1939-1945
 • Filip Lech (2018,21 kwietnia). Mordechaj Gebirtig. Pozyskano z http://culture.pl/pl/tworca/mordechaj-gebirtig
 • (2018, 19 kwietnia) 28. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie: Syjon. Pozyskano z http://www.jewishfestival.pl
 • (2018, 22 marca) Muzeum Galicja. Pozyskano z http://www.galiciajewishmuseum.org/pl
 • (2018, 31 stycznia) Fabryka Emaila Oskara Schindlera. Pozyskano z https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Emalia_Oskara_Schindlera).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.