PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 57-77
Tytuł artykułu

Wizerunek miast konurbacji górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The image of Upper-Silesian conurbation – the challenge of breaking the stereotypes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano postrzeganie miast konurbacji górnośląskiej przez studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Katowice oraz pozostałe miasta konurbacji zmieniają swoje oblicze odchodząc od rozwiniętych funkcji przemysłowych w stronę funkcji metropolitalnych, w tym turystycznej. Wyniki badań pokazują jednak, że te faktyczne zmiany, pomimo wysiłku promocyjnego poszczególnych urzędów miast i urzędu marszałkowskiego, nie przekładają się na poprawę wizerunku tych miast i zmianę stereotypowego ich postrzegania. Wyjątkiem są Katowice. Jest to miasto najbardziej znane respondentom spośród innych miast konurbacji. Dostrzegają w nim atrakcje turystyczne, krajoznawcze oraz możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Niewątpliwy wpływ na wizerunek tego miasta ma Katowicka Strefa Kultury o ponadregionalnym, a w wielu aspektach międzynarodowym oddziaływaniem.
EN
The paper presents perception of Upper-Silesian conurbation among the students of Tourism and Recreation studies at Pedagogical University in Cracow. Katowice and other cities of the conurbation are changing abandoning developed industrial functions toward metropolitan, including tourist, ones. Research results prove that those actual changes are not followed by enhancement of the image of those cities and change of their stereotypic perception, despite the effort of particular town halls and of the marshal’s office. Katowice is an exception from the other cities of Silesian metropolitan area. In opinion of respondents Katowice is not only an industrial area but also a city with many tourist attractions and places to spend free time. There’s no doubt that Katowicka Strefa Kultury is one of the main reason of that state of affairs.
Rocznik
Tom
13
Strony
57-77
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-29
Twórcy
Bibliografia
 • ARC Rynek i Opinia (2014). Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim, Raport z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21, 1, 97–116.
 • Chon, K.S. (1991). Tourism destination image modification process: Marketing implications, Tourism Management, 12, 1, 68–72.
 • Crompton, J.L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image, Journal of Travel Research, 17, 18–23.
 • Echtner, C.M., Ritchie, J.B. (1991). The meaning and measurement of destination image, Journal of Tourism Studies, 2, 2, 2–12.
 • Fryc. J., Góralczyk M., Polaczek A., Przybyła M. (2016). Statystyczny obraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w 2015 r. [dok.elektr.] http://katowice.stat.gov.pl /files/gfx/katowice/pl/defaultaktualnosci/760/6/2/1/gzm2016_.pdf [odczyt 3.04.2018].
 • Gallarza, M.G., Saura, I.G., Garcı́a, H.C. (2002). Destination image: Towards a conceptual framework, Annals of Tourism Research, 29, 1, 56–78.
 • Gartner, W., & Hunt, J.D. (1988). A method to collect detailed tourist flow information, Annals of Tourism Research, 15, 1, 159–165.
 • Hendel, M., Żemła, M. (2014). Zmiana wizerunku województwa śląskiego pod wpływem rozwoju turystyki dziedzictwa przemysłowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 269–277.
 • Instytut MillwardBrown SMG/KRC. (2010), Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2010 roku (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wizerunku województwa śląskiego i oceny działań promocyjnych.
 • Krzysztofik R., Runge J., Spórna T. (2011). Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ”Silesia”. Sosnowiec: Uniw. Śląski.
 • Krzysztofik R., Runge A., Runge J., Kantor-Pietraga I. (2014). Miasta konurbacji katowickiej. W: Stryjakiewicz T. (red.) Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań: Bugucki, Wyd. Nauk., 89–101.
 • Lapage, W.F., Cormier, P.L. (1977). Images of Camping-Barriers to Participation?, Journal of Travel Research, 15, 4, 21–25.
 • Newsom, D., Scott, A., Vanslyke, T.J. (1989). This is Public Relations. The Realities of Public Relations. Wadsworth, Belmont.
 • Milman, A., Pizam, A. (1995). The role of awareness and familiarity with a destination: The central Florida case, Journal of Travel Research, 33, 3, 21–27.
 • Olszewska, J. (2000). Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, Marketing i Rynek, 11, 24–37.
 • Pike, S. (2002). Destination image analysis-a review of 142 papers from 1973 to 2000, Tourism Management, 23, 5, 541–549.
 • Pike, S., Ryan, C. (2004). Destination positioning analysis through a comparison of cognitive, affective, and conative perceptions, Journal of Travel Research, 42, 4, 333–342.
 • Prayag, G., Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to Mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction, Journal of Travel Research, 51, 3, 342–356.
 • Prebensen, N.K. (2007). Exploring tourists’ images of a distant destination, Tourism Management, 28, 3, 747–756.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. (2017), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Ryan, C., Cave, J. (2005). Structuring destination image: A qualitative approach, Journal of Travel Research, 44, 2, 143–150.
 • Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny: Miasto i region na rynku. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska.
 • Szromnik, A. (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków-Legionowo: Edu-Libri.
 • Tasci, A.D., Gartner, W. C. (2007). Destination image and its functional relationships, Journal of Travel Research, 45, 4, 413–425.
 • Tkaczyk, J., Rachwalska, J., (1997), Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, 5, 5–10.
 • Tkocz M. (2015), Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25 lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29, 4, 112–126.
 • TNS Polska. (2014), Badanie wizerunku województwa śląskiego. Raport z badania TNS Polska Oddział Katowice dla DEMO Effective Launching.
 • Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., Lu, L. (2014), Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 40, 213–223.
 • Zuzańska-Żyśko, E. (2016). Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Żemła, M. (2008). Wizerunek jako istotny czynnik konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. W: Gołembski G. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu, s. 19–31.
 • Żemła, M. (2010), Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.