PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 32-39
Tytuł artykułu

Wybrane narzędzia marketingu społecznościowego wykorzystywane w opolskich hotelach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected social marketing tools used in Opole hotels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wyniki badań wskazują na dużą skuteczność narzędzi internetowych w procesie komunikacji marketingowej na rynku hotelowym. Internet zmienia rynek z miejsca, na przestrzeń, osobiste kontakty kupującego i sprzedającego uzupełnia o działania za pośrednictwem sieci. Przede wszystkim jednak poprawia pozycję transakcyjną konsumenta poprzez zmniejszenie asymetrii informacji. Zalety wykorzystania Internetu w marketingu, wynikają przede wszystkim z jego cech użytkowych, do których można zaliczyć przede wszystkim: globalny zasięg oddziaływania, szybkość reakcji, multimedialny charakter, brak ograniczeń czasowych, elastyczność działania, interaktywność i przyjazny charakter dla środowiska przyrodniczego. Celem poznawczym pracy jest identyfikacja głównych narzędzi marketingu społecznościowego wykorzystywanych na opolskim rynku hotelowym. Wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników i gości opolskich hoteli, wskazują na malejące znaczenie tradycyjnych mediów w komunikacji marketingowej. Badani wskazywali natomiast na duże znaczenie mediów społecznościowych w tym procesie. Najpopularniejsze z nich to: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube oraz Pinterest. Wśród pozostałych narzędzi społecznościowych stosowano: biuletyny e-mailowe, widgety, głosowania, fora dyskusyjne oraz podcasty. W kontekście uzyskanych wyników badań należy spodziewać się dalszego rozwoju i wzrostu znaczenia marketingu społecznościowego na rynku hotelowym.
EN
The results of the research indicate high effectiveness of Internet tools in the process of marketing communication in the hotel market. The Internet changes the market from place to place, to space, personal contacts of the buyer and seller are complemented by actions through the network. Above all, it improves the transactional position of the consumer by reducing the asymmetry of information. The advantages of using the Internet in marketing result primarily from its usable features, which mainly include: global range of impact, speed of reaction, multimedia character, lack of time limits, flexibility of action, interactivity and environmental friendliness. The aim of the work is to identify the main social marketing tools used in the Opole hotel market. The results of research conducted among employees and guests of Opole hotels indicate the decreasing importance of traditional media in marketing communication. Respondents pointed to the great importance of social media in this process. The most popular of them are: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube and Pinterest. Other social tools included: e-mail newsletters, widgets, voting, discussion forums and podcasts. In the context of the obtained research results, one should expect further development and growing importance of social marketing on the hotel market.
Rocznik
Tom
13
Strony
32-39
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-29
Twórcy
Bibliografia
 • Całka, A., Mróz-Gorgoń, B. (2014). Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej – przykład marek modowych. Marketing i Rynek, 11, 123–131.
 • Jasiulewicz, A. (2014). Marketing społecznościowy na portalu Facebook jako forma komunikowania się firmy z rynkiem. Marketing i Rynek, 8, 473–479.
 • Juga, B. (2001). Media, komunikacja, biznes elektroniczny. Warszawa: Difin.
 • Kachniewska, M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 35–48.
 • Kheiri, B., Miralbell, O. (2016). Media społecznościowe a e-marketing hotelarski w Iranie – przykład Parsian International Hotels. Turyzm, 26(2), 15–22.
 • Królewski, J. (2013). E-marketing. Współczesne trendy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kumar, V. (2012). Turning Facebook fan into product endorsers. MIT Sloan Management Review, 2, 1–4.
 • Lotko, A. (2013). Marketing wobec ponowoczesności. Warszawa: CeDeWu.
 • Puciato, D. (2014). Wybrane aspekty ruchu turystycznego na Opolszczyźnie w 2012 roku. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 155–170.
 • Puciato, D. (2016). Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne. Warszawa: Difin.
 • Puciato, D., Grabiński, T. (2015). Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego. Folia Turistica, 34, 43–67.
 • Sidorkiewicz, M. (2013). Use of Facebook in promotion of hotel services. W: Responsible tourism 2020. Varna: The College of Tourism in Varna, 199–208.
 • Świątek-Barylska, I. (2012). Media społecznościowe jako potencjalne źródło kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 88, 817–825.
 • Turner, J., Shah, R. (2015). Jak zarabiać w mediach społecznościowych. Rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym. Warszawa: One Press.
 • Zajadacz, A. (2017). Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 37, 127–146. DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.