PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 22-31
Tytuł artykułu

Instytucje i organizacje wpływające na rozwój sylwanoturystyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Institutions and organizations influencing the development of wildlife tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój sylwanoturystyki może być intensywniejszy przy ścisłej współpracy instytucji i organizacji na rzecz jej rozwoju. Sylwanoturystyka, jest to forma turystyki organizowana na obszarach leśnych. Taka forma wypoczynku stwarza szanse aktywizacji wielu instytucjom, jednostkom gospodarczym, a także obszarom o szczególnie wysokim stopniu zalesienia. Obszary leśne posiadają niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, które powinny być wykorzystywane przez społeczeństwo, a sprawnie działające instytucje i organizacje powinny skutecznie wspierać jej rozwój. Sylwanoturystyka, jako forma wypoczynku i rekreacji musi mieć motywację do dynamicznego rozwoju, a przy tym muszą być trafnie dobrane środki promocji. Celem opracowania jest zaprezentowanie dominujących instytucji i organizacji, wspomagających procesy rozwojowe sylwanoturystyki oraz określenie ich roli i znaczenia w systemie organizacyjnym. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę specjalistyczną oraz metodę obserwacji.
EN
The development of tourism can be intensified with the close cooperation of many institutions and organizations. Wildlife tourism is a form of tourism organized in forest areas. This form of recreation creates opportunities for an activation of many institutions, and economic units, as well as areas with a particularly high level of afforestation. Forest areas have unique and one of its kind tourist values, which should be used by society. Therefore, efficient institutions and organizations should effectively support its development. Wildlife tourism, as a form of rest and recreation, should be promoted and dynamically developed. At the same time, promotion measures must be carefully selected. The aim of the study is to present dominant institutions and organizations that support the development processes of sciences and determine their role and importance in the organizational system. The article’s study uses specialist literature and observation method.
Rocznik
Tom
13
Strony
22-31
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-28
Bibliografia
 • Commons, J.R. (1934). Institutional Economics. New York: Macmillian.
 • Chmielewska-Gill, W. (1998). Procesy dostosowawcze w sferze instytucjonalnej polskiego rolnictwa. W: Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, Wspólna polityka rolna, Fundusze strukturalne. Warszawa: FAPA.
 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa: 2014.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427).
 • Gaworecki, W.W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE.
 • Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. Internetowy System Aktów Prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59).
 • Kłodziński, M., Wilkin J. (1998). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Warszawa: Wyd. FAPA.
 • Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Michałowski, K., Łagowska, B. (2007). Wybrane elementy turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji na obszarach zalesionych. W: M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej.
 • Muszyńska, B. (2000). Walory zdrowotne zbiorowisk leśnych. W: K. Pieńkoś(red.), Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski. Komisja Inżynierii Leśnej i Gospodarki Wodnej, Warszawa: Wyd. PTL.
 • North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Perfomance, New York: Cambridge University Press.
 • North, D.C. (1991). Institutions, Journal of Economic Perspectives, 5.
 • North, D.C. (1994). Economic Performace Through Time, American Economic Review, 84.
 • Ossowska, M. (1958). Motywy postępowania. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.
 • Sikorski, Cz. (1988). Projektowanie i rozwój organizacji i instytucji. Warszawa: PWE.
 • Wilkin J. (1995). Instytucjonalne zaplecze polskiego rolnictwa, jego stan i znaczenie w procesie integracji europejskiej. W: Problemy rolnictwa południowo-wschodniego regionu Polski w procesie integracji z rolnictwem krajów Unii Europejskiej. Rzeszów: Regionalny Ośrodek FAPA.
 • Włodkiewicz W. (1986). Prawo rzymskie. Warszawa: Słownik encyklopedyczny.
 • www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl/.../-/asset...-/pop_up?_
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.