PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 202-214
Tytuł artykułu

Kształtowanie kapitału relacyjnego w muzeach regionalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Formation a relational capital in regional museums
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawianie oraz wykorzystywanie kapitału relacyjnego przez instytucje muzealne. Uwaga została skierowana szczególnie w stronę muzeów regionalnych. Celem pracy jest omówienie oraz analiza, które składniki kapitału relacyjnego są wskazywane w literaturze dotyczącej zarządzania muzeami oraz w jaki sposób są one wykorzystywane w praktyce funkcjonowania tych instytucji. Podjęto także próbę wskazania, które komponenty wymagają głębszej analizy. Do zrealizowania celu wykorzystana została metoda analizy literatury oraz analizy danych. Podczas analizy wykorzystano kilka przykładów instytucji muzealnych. Rezultatem było wykazanie obszarów, w których zasadne byłoby prowadzenie dalszych badań. Zaobserwowany został niedostatek opracowań dotyczących podejścia strategicznego w muzeum, jak i lojalności osób odwiedzających muzea. Relacje z odwiedzającymi muzea są najczęściej podejmowanym zagadnieniem, jednakże i tutaj zaobserwowano pewne luki zarówno w teorii, jak i praktyce działalności instytucji. Nawiązywanie nowych relacji z podmiotami otoczenia, jak i praca nad wzmacnianiem dotychczasowych, ma istotne znaczenie dla efektywnego działania muzeum na rynku. Aby kapitał relacyjny był jakościowy, ważne, aby praca nad jego kształtowaniem i umacnianiem miała charakter strategiczny, a nie jedynie okazyjnej współpracy. Obszar relacji muzeum z otoczeniem może być analizowany na wielu poziomach- relacji z konkurencją, interesariuszami, organizatorami. W przyszłości wartościowe byłoby zrealizowanie badań terenowych na większej liczbie obiektów.
EN
The subject of the article is presentation and use of relational capital by museum institutions. Attention is draw especially into regional museums. The aim of the article is to discuss and analyze, which of the components of relational capital are indicated in museum management literature and how they are used in practice of functioning. Additionally, an attempt to indicate, which of the components should be deeper analyzed, were also made. To realize main goal, method of analysis the literature and data analysis was used. The analysis also refers to examples of the organization. The result of the study was to show areas where further research would be justified. There was a shortage of studies regarding the strategic approach in the museum as well as the loyalty of museum visitors. Relations with visitors are the most widely discussed issue, however, some gaps have also been observed in the theory and practice of the institution’s activities. Establishing new relations with the surrounding entities, as well as work on strengthening the existing ones, has significant importance for the good operation of the museums. In order for the relational capital it is important that work on it’s shaping and strengthening should have strategic nature and based not only a bargain cooperation. Area of museum relations can be analyzed on many levels- relations with competitors, stakeholders, organizers. In the future, it would be valuable to carry out field studies on a larger number of facilities.
Rocznik
Tom
13
Strony
202-214
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-30
Twórcy
Bibliografia
 • Benevene, P., Cortini, M. (2010). Interaction between structural capital and human capital in Italian NPOs. Leadership, organizational culture and human resource management, Journal of Intellectual Capital, 11(2), 123–139. DOI: 10.1108/14691931011039642
 • Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, Management Decision, 36(2), 63–76.
 • Bravi, M., Gasca, E. (2014). Preferences Evaluation With a Choice Experiment on Cultural Heritage Tourism, Journal of Hospitality Marketing and Management, 23(4), 406–423. DOI: 10.1080/19368623.2013.822339
 • Burton, C., Griffin, J. (2008). More than a museum? Understanding how small museums contribute to social capital in regional communities, Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management, 5(1), 314–332.
 • Camarero, C., Garrido, M.J. (2009). Improving Museums’ Performance Through Custodial, Sales and Customer Orientations, Nonprofit and voluntary sector quarterly, 38(5), 846–868. DOI: 10.1177/0899764008319230
 • Camarero, C., Garrido, M.J (2011). Incentives, organizational identification and relationship quality among members of fine art museums, Journal of Service management, 22(2), 266–287. DOI: 10.1108/09564231111124253
 • Capriotti, P. (2010). Museums’ communication in small- and medium- sized cities, Corporate Communications, 15(3), 281–298. DOI: 10.1108/13563281011068131
 • Carmeli, A., Azeroual, B. (2009). How relational capital and knowledge combination capability enhance the performance of work units in a high technology industry, Strategic Entrepreneurship Journal, (3), 85–103. DOI: 10.1002/sej.63
 • Chen, C-M., Chang, J-C.D. (2016). Business cycle and museum visitors in Taiwan, Tourism Management Perspectives, 19, 11–15.
 • Gaweł, Ł. (2011). Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, Zarządzanie publiczne, 3(15), 51–63. DOI: 10.4467/20843968ZP.12.022.0489
 • Geissler, G.L., Rucks, C.T., Edison, S.W., (2006). Understanding the Role of Service Convenience in Art Museum Marketing: An Exploratory Study, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 14 (4), 69–87. DOI: 10.1300/J150v14n04_05
 • Gilbert, L. (2016). Valuing Critical Inquiry Skills in Museum Literacy, Social studies research and practice, 11(3), 80–95.
 • Guitcheva, G., Passebois-Ducros, J. (2012). Lille Metropolitan Art Programme: Museum Networking in Nothern France, International Journal of Arts Management, 15(1), 54–64.
 • Harrison, P., Shaw, R. (2004). Consumer Satisfaction and Post-purchase Intentions: An Exploratory Study of Museum Visitors, International Journal of Arts Management, 6(2), 23–32.
 • Hume, M. (2011). How Do We Keep Them Coming?: Examining Museum Experiences Using a Services Marketing Paradigm, Journal of Nonprofit& Public Sector Marketing, 23, 71–94. DOI: 10.1080/10495142.2011.548759
 • Jafari, A., Taheri, B., vom Lehn, D. (2013). Cultural consumption, interactive sociality, and the museum. Journal of Marketing Management, 29, (15-16), 1729-1752. DOI: 10.1080/0267257X.2013.811095
 • Kale, P., Singh, H., Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital, Strategic Management Journal, 21(3), 217–237.
 • Kasprzyk, D. (2016). Muzeum regionalne w zmieniającej się Europie – potencjał i oczekiwania, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 8, 34–48.
 • Kawashima, N. (2006). Audience development and social inclusion in Britain, International Journal of Cultural Policy, 12(1), 55–72. DOI: 10.1080/10286630600613309
 • Knudsen, L.V. (2016). Participation at work in the museum, Museum Management and Curatorship, 31(2), 193–211. DOI: 10.1080/09647775.2016.1146916
 • Martín-de-Castro, G., Navas- López, J.E., López-Sáez, P., Alama-Salazar, E. (2006). Organizational capital as competitive advantage of the firm, Journal of Intellectual Capital, 7(3), 324–337. DOI: 10.1108/14691930610681438
 • Mencarelli, R., Marteaux, S., Pulh, M. (2010).Museums, consumers, and on-site experiences, Marketing Intelligence &Planning, 28(3), 330–348. DOI: 10.1108/02634501011041453
 • Nielsen, J.K. (2017). Museum communication and storytelling: articulating understandings within the museum structure, Museum Management and Curatorship, 32(5), 440–455. DOI: 10.1080/09647775.2017.1284019
 • Pine, J.P. II, Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the experience economy, Harvard Business Review, 98–105.
 • Podraza, U. (2013). Promocja polskich placówek muzealnych, Muzealnictwo, 54, 24–28.
 • Ramshaw, G. (2010). Living Heritage and the Sports Museum: Athletes, Legacy and the Olympic Hall of Fame and Museum, Canada Olympic Park, Journal of Sport &Tourism, 15(1), 45–70. DOI: 10.1080/14775081003770983
 • Ryan, L. (2016). Re-branding Tasmania: MONA and the altering of local reputation and identity, Tourist Studies, 16 (4), 422–445. DOI: 10.1177/1468797615618097
 • Simon, N. (2010). The Participatory Museum. Museum 2.0.
 • Slater, A., Armstrong, K. (2010). Involvement, Tate and me, Journal of Marketing Management, 26 (7–8), 727–748. DOI: 10.1080/0267257X.2010.481868
 • Sokołowska, A. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Tayles, M., Pike, R.H., Sofian, S. (2007). Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance. Perceptions of managers, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20(4), 522–548. DOI: 10.1108/09513570710762575
 • Yoo, S-J., Sawyerr, O., Tan, W-L. (2016). The Mediating Effect of Absorptive Capacity and Relational Capital in Alliance Learning of SMEs, Journal of Small Business management, 54(S1), 234–255. DOI: 10.1111/jsbm.12299
 • Weinberg, M.L., Lewis, M.S. (2009). The public value approach to strategic management, Museum Management and Curatorship, 24(3), 253–269. DOI: 10.1080/09647770903073086
 • Woodward, S. (2012). Funding museum agendas: challenges and possibilities, Managing leisure, 17(1), 14–28. DOI: 10.1080/13606719.2011.638202
 • Varbanova, L. (2015). Zarządzanie strategiczne w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Akty Prawne:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24
 • Strony internetowe:
 • Dzieje.pl-Portal historyczny. (2018, 11 kwietnia). Pozyskano z: http://dzieje.pl/dzieje-sie/spoleczna-akcja-zbierania-pamiatek-historycznych-dla-muzeum-historii-polski
 • Główny Urząd Statystyczny. Statystyka Kultury (2018, 8 października). Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/zeszyty-metodologiczne/statystyka-kultury,2,1.html
 • Małopolski Instytut Kultury (2018, 8 października). Pozyskano z: http://mik.krakow.pl/
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2018, 11 kwietnia). Pozyskano z: http://www.mhk.pl/
 • Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa ”Nila” w Krakowie(2018, 12 kwietnia). Pozyskano z: http://www.muzeum-ak.pl/
 • Muzeum Śląskie (2018, 10 kwietnia). Pozyskano z: https://muzeumslaskie.pl/pl/
 • Muzeum Emigracji w Gdyni (2018, 13 kwietnia). Pozyskano z: http://www.polska1.pl/
 • Muzeum Widzialne (2018, 11 kwietnia). Pozyskano z: http://muzeumwidzialne.pl/
 • Szlak Piastowski (2018, 12 kwietnia). Pozyskano z: http://www.szlakpiastowski.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_15
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.