PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 150-165
Tytuł artykułu

Znaczenie Światowych Dni Młodzieży w rozwoju społecznogospodarczym Krakowa i okolic – wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of World Youth Day on socio-economic development of Cracow and the surrounding area – selected issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Światowe Dni Młodzieży (World Youth Day) to wydarzenie o cechach pielgrzymki, gromadzące w jednym miejscu młodych ludzi z całego świata, spędzających czas na modlitwie i spotkaniach z papieżem. Idea ŚDM została zapoczątkowana przez papieża Jana Pawła II w 1985 r. Odbyło się już 14 takich wydarzeń o zasięgu międzynarodowym. Polska po raz drugi była organizatorem ŚDM. Odbyły się one w Krakowie w dniach 26–31 lipca 2016 r. i zgromadziły wg szacunków 2,5–3 mln osób. Celem opracowania było ustalenie oddziaływania Światowych Dni Młodzieży na wybrane aspekty rozwoju społecznego i gospodarczego Krakowa i okolic. Analiza wykazała, że ŚDM przyczyniły się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście o 20,9% (ponad 2 mln osób) w stosunku do 2015 r. i dochodów miasta o 1,35% PKB. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym między strefami Wieliczka-Niepołomice, przyspieszyły rozwój Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Brzegach. Ponadto, w Brzegach powstał Campus Misericordiae oraz tereny rekreacyjne z kąpieliskiem. W badaniach wykorzystano dostępne materiały statystyczne, biuletyny informacyjne, krakowskie i ogólnopolskie dzienniki oraz kwerendę literatury przedmiotu.
EN
World Youth Day is religious event based on the meeting of young Catholics in the place which was choice. During it young people from all over the world spend their time praying and meetings with the pope. The Pope John Paul II was the initiator of this form of pilgrimage for young people in 1985 year. So far, 14 WYD have taken place. Poland in 2016 year was the organizer for the second time. They took place in Krakow on 26-31 July and gathered 2.5–3 million people. The aim of the study is to explore the impact of the World Youth Day for economic and social development of Cracow and the surrounding area. The results has shown that WYD contributed to the growth of tourist traffic in the city about 20.9% (an increase of 2 million people) compared to 2015 and the city’s income (1.35% GDP). The reconstruction of communication infrastructure, including between the Wieliczka-Niepołomice zones, has accelerated the development of the Wieliczka Economic Activity Zone. In addition, the Misericordiae Campus was created in Brzegi and the sport recreation area too. The research used available statistical data, information bulletins, local and national dailies, a literature query on the subject.
Rocznik
Tom
13
Strony
150-165
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-30
Bibliografia
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M. (2018). Światowe Dni Młodzieży w Krakowie jako przykład turystyki pielgrzymkowej o zasięgu międzynarodowym. W: M. Bajgier-Kowalska, I Kapera (red.), Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (w druku).
 • Bogacz-Wojtanowska, E., Gaweł, Ł., Góral, A. (red.). (2016). Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny. Kraków: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Mazanek, L., Grabińska, E. (2017). Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 r. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
 • Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Wilkowska, A., Mazanek, L., Grabińska, E. (2016). Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku. Badania monitoringowe 2003–2016. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
 • Buczkowska, K. (2009). Kulturowa turystyka eventowa. W: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Cleary, A. (2013). Pilgrims or Tourists? The Origins of World Youth Day, CRA Charting the Faith of Australians, 23, 17–19.
 • Datko, A. (2001). Człowiek w przestrzeni symbolicznej, Peregrinus Cracoviensis, 12, 120–121.
 • Dean, H., Dinges, W., Johnson, M., Gonzales, M. (2001). Young Adult Catholics: Religion in the culture of choice. Indiana: University of Notre Dame Press.
 • Domagała-Szymonek, K. (2016, 18 grudnia). Światowe Dni Młodzieży 2016 w liczbach podsumowanie, „Dziennik Zachodni” 1.08.2016, Pozyskano z http://www.dziennikzachodni.pl/swiatowe-dni-mlodziezy/a/swiatowe-dni-mlodziezy-2016-w-liczbach-podsumowanie, 10465682/
 • Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Idea Dni w Diecezjach, ŚDM Kraków 2016, (2017, 12 marca). Pozyskano z www.krakow2016.com/idea-dni-w-diecezjach
 • Jackowski, A. (1991). Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Jackowski, A., Sołjan, I., Bilska-Wodecka, E., Liro, J., Trojnar, M., Kostrzewa, E. (2016). World Youth Day in Cracow in the Light of Experiences from Around the World. W: J. Stala, A. Porębski (red.), World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People. Cracow.
 • John, E., Sallnow, M. (1991). Introduction. W: E. John, M. Sallnow (red.), Contesting the sacred: The anthropology of Christian pilgrimage. London: Routledge.
 • Kowalczyk, A. (2008). Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością. W: A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Warszawa: UW.
 • Łazarek, M., Łazarek ,R. (2000). Turystyka pielgrzymkowa, Rynek Turystyczny, 9, 9–19.
 • Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium w Gnieźnie.
 • Norman, A., Johnson, M. (2011). World Youth Day: The Creation of a Modern Pilgrimage Event for Evangelical Intent, Journal of Contemporary Religion, 26 (3), 371–385.
 • Ogórek, P. (2016). Władze Krakowa przedstawiły koszty ŚDM. Pozyskano z http://www.gazetakrakowska.pl/swiatowe-dni-mlodziezy-2016/a/wladze-krakowa-przedstawily-koszty-sdm,11554714/
 • Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży, ŚDM Kraków 2016. (2017, 18 kwietnia). Pozyskano z http://www.krakow2016.com/podsumowanie-swiatowych-dni-mlodziezy
 • Rymarz, R. (2007a). Who goes to World Youth Day Some data on under 18 Australian pilgrims. Journal of Beliefs and Values 28(1), 33–43.
 • Rymarz, R. (2007b). The impact of World Youth Day: A twelve month follow up of Under 18 Australian WYD Participants, Australasian Catholic Record 84(4), 387–400.
 • Seweryn, R., Berbeka, J., Borodako, K., Niemczyk, A. (2017). Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
 • Stan przygotowań gminy miejskiej Kraków do Światowych Dni Młodzieży 2016. (2016). Zespół Zadaniowy ds. Współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży 2016.
 • Strefa gospodarcza rośnie. Dla Wieliczki oznacza to dodatkowe miliony w budżecie. (2018, 16 sierpnia). Pozyskano z http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/strefa-gospodarcza-rosnie-dla-wieliczki-oznacza-to-dodatkowe-miliony-wbudzecie, 12989470/
 • Suprewicz, J. (2005). Socjologia turystyki. Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej.
 • ŚDM: Odrobina statystyk. (2017, 18 kwietnia). Pozyskano z http://kosciol.wiara.pl/doc/3318774.SDM-Odrobina-statystyk.
 • Tracz, M., Bajgier-Kowalska M., Wójtowicz, B. (2019). Przemiany w sferze usług turystycznych Krakowa i ich wpływ na percepcję turystyki przez mieszkańców, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w druku).
 • Turner, V., Turner, E. (1978). Image and pilgrimage in Christian culture. Oxford: Blackwell.
 • Van der Wagen, L. (2001). Event Management for Tourism, Cultural, Business and Sporting Events. NSW: Pearson Hospitality Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.