PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 7-21
Tytuł artykułu

The most frequently chosen tourist destinations by the Polish Argentines as exemplified by residents of Buenos Aires – pilot studies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Najczęściej wybierane kierunki turystyczne przez argentyńską Polonię na przykładzie mieszkańców Buenos Aires – badania pilotażowe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the study was to determine the most frequently chosen tourist destinations by the Polish Argentines as exemplified by residents of Buenos Aires. For this purpose, pilot studies were carried out in 2017 and 2018, thanks to which the information where Polish Argentines travel both during short weekend trips, which places they choose during the rest period in Argentina and which places are popular among the respondents during foreign trips was obtained. One of the questions asked in the questionnaire was a question concerning the issues related to travel themes. As the research has confirmed, the sentimental motif constitutes the main theme of traveling by the Polish Argentines, in other cases the relaxation and cognitive motives prevail. The article also presents the most popular tourist regions in Argentina according to the respondents and assessment of tourist attractiveness of Argentina in the eyes of the Poles. The compilation also includes descriptions of the places which are considered to be the most attractive in Buenos Aires taking into account the tourist aspect, such as: Recolete, San Telmo, La Boca and Monserrat.
PL
Celem prezentowanego badania było określenie najczęściej wybieranych kierunków turystycznych przez argentyńską Polonię na przykładzie mieszkańców Buenos Aires. W tym celu przeprowadzone zostały w 2017 i 2018 roku pilotażowe badania ankietowe, dzięki którym uzyskana została informacja, gdzie Polonia podróżuje podczas krótkich wyjazdów weekendowych, jakie miejsca wybiera podczas wypoczynku w Argentynie oraz jakie miejsca wśród ankietowanych popularne są podczas wyjazdów zagranicznych. Jednym z pytań w kwestionariuszu ankietowym było pytanie dotyczące kwestii związanych z motywami podróżowania.Jak wykazały badania, głównym motywem podróżowania przez argentyńską Polonię do Polski jest motyw sentymentalny, w pozostałych przypadkach dominuje motyw wypoczynkowy i poznawczy. W artykule zaprezentowane zostały również najbardziej popularne zdaniem ankietowanych regiony turystyczne w Argentynie oraz ocena atrakcyjności turystycznej Argentyny w oczach Polaków. W opracowaniu znajdują się również opisy wskazanych przez respondentów miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Buenos Aires, takich jak Recolete, San Telmo, La Boca czy Monserrat.
Rocznik
Tom
13
Strony
7-21
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-28
Bibliografia
 • Alejziak, W. (2005). Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką. W: R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Kraków: AWF, Rzeszów: WSIZ, 275–299.
 • Alejziak, W. (2008). Metodologia badań w turystyce. W: R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 140–164.
 • Bartkowski, T. (1986). O zakresach niektórych podstawowych pojęć nauki o turystyce turyzmie, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, nr 2.
 • Bernhardson, W. (2001). Przewodnik po Argentynie. National Geographic.
 • Binkowski, M., Kaszowski, M. (2007). Podróże marzeń – Argentyna. Warszawa: Mediaprofit Sp. z.o.o
 • Boniface, B.G., Cooper, Ch. (1994). Worldwide destinations. The Geography of Travel & Tourism, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Burkart, A.J., Medlik, S. (1981). Tourism: past, present and future. London: Heinemann.
 • Curuś, E. (1978). Polacy w Argentynie. Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 44.
 • Delekta, A. (2013). Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • French, C.N., Craig-Smith, S.J., Collier, A. (1995). Principles of Tourism. Melbourne: Longman.
 • Jasiński, M., Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?. W: A. Haber (red.), Ewaluacja expost. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska
 • Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97–114.
 • Groch, J., Mydel, R. (1999). Przeglądowy Atlas Świata – Ameryka Południowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza, s. 372.
 • Kurek, W., (red.), (2011). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 540.
 • Liszewski, S. (1995). Przestrzeń turystyczna. Turyzm, nr 5, z. 2.
 • Liszewski, S. (2002). Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze. W: G. Gołemski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. W: T. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 • Malinowski, M., (2005). Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989–2000. Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski.
 • Matczak, A. (1992). Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis – Folia Geographica, nr 8.
 • Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 59–61.
 • Olszycki, M. (2014). Ziemia czerwonych drzew – Polacy z Ameryki Południowej. Warszawa: Biblioteka Iberyjska, 383.
 • Ostrowski, S. (1988). Rozumienie turystyki. Problemy Turystyki, nr 3.
 • Paradowska, M. (1984). Podróżnicy i Emigranci – szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 218.
 • Parzych K. (2008). Zróżnicowanie przestrzenne zagranicznych destynacji turystycznych młodzieży na przykladzie wyjazdów turystycznych młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy. Turystyka i Hotelarstwo, 14, 53–67.
 • Pearce, D.G. (1995). Tourism Today: A Geographical Analysis. Harlow: Longman Scientific&Technical.
 • Pyzik, S.P. (2004). Polacy w Argentynie i w innych krajach Ameryki Południowej. Warszawa: Fundacja Semper Polonia, 280.
 • Romanowska-Kindziuk, B. (red), (2004). Polonia argentyńska w piśmiennictwie polskim Antologia. Buenos Aires – Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 508.
 • Stachowski, T. (1993). O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici.
 • Travis, A.S. (1989). Tourism destination area development. Tourism Marketing and Management Handbook. New York: Prentice Hall.
 • Um, S., Crompton, J.L. (1990). Attitude determinants in tourism destination choice. Annuals of Tourism Research, 17(3), 432–448.
 • Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Wróbel, A.H. (2002). Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897–1997. Buenos Aires: CESLA
 • Wróbel, A.H. (1991). Pod Krzyżem Południa, Buenos Aires. Polska Misja Katolicka w Martin Coronado.
 • Wróbel, A.H. (2004). Wkład Kościoła Polskiego w Ewangelizację Argentyny. Buenos Aires: Polska Misja Katolicka w Martin Coronado.
 • Ziółkowska-Weiss, K. (2017). Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31 (3), 32-49.
 • Ziółkowska-Weiss., K. (2018). Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prace Monograficzne 836
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.