PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 12 | 57-66
Tytuł artykułu

Ocenianie kształtujące w geografii: oczekiwania uczniów w nowej rzeczywistości edukacyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Formative assessment in geography: students’ expectations in the new educational reality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z podstawowych celów edukacji, w tym edukacji geograficznej, było i jest nadal stworzenie uczniowi takich warunków, by mógł osiągać sukces na miarę swoich zdolności. By cele te zostały spełnione należy prawidłowo interpretować role i funkcje oceny. Ocenianie jest kompetencją trudną i złożoną. Jej wielowymiarowość jest związana z umiejętnościami nauczyciela oraz jego znajomością celów i zasad oceniania. We współczesnej edukacji, także geograficznej coraz częściej możemy spotkać się z ocenianiem kształtującym. To rodzaj oceniania, w którym zarówno uczeń, jak i nauczyciel otrzymują zwrotną informację o postępach w osiągnieciach. Na tej podstawie ocenia się przebieg procesu kształcenia. W opinii wielu specjalistów i nauczycieli, w tym geografów, taki rodzaj oceniania pozwala na skuteczniejsze i bardziej efektywne kształcenie. Uczeń wie, w jaki sposób racjonalnie przezwyciężać trudności.W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań sondażowych, którymi objęto uczniów wybranych krakowskich szkół podstawowych (od września 2017 r. 8-letniej szkoły podstawowej) we wrześniu 2018 r. Celem badania było uzyskanie opinii uczniów na temat oceniania kształtującego oraz spojrzenia na obecny system oceniania w świetle zmian w edukacji. Uzyskane dane pozwoliły na ukazanie oceniania kształtującego z perspektywy uczniów. Geografia, to przedmiot nauczania, w którym ocenie podlegają nie tylko wyniki pracy, ale także wkład pracy, zainteresowania i postawy.
EN
One of the basic aims of education, including geographic education, was and still is to create conditions for the pupil to achieve success according to their abilities. For these purposes to be met, the roles and functions of the assessment should be interpreted correctly. Assessment is a difficult and complex competence. Its multidimensionality is related to the teacher’s skills and his knowledge of the goals and principles of assessment. In modern education, including geographical education, we can more and more often encounter formative assessment. This is a kind of assessment in which both the student and the teacher receive feedback on their learning progress. On this basis, the process of teaching and learning is assessed. In the opinion of many specialists and teachers, including geographers, this kind of assessment allows for more effective and more effective education. The student knows how to rationally overcome difficulties. The study presents the results of surveys that covered the students of selected primary schools in Krakow (from September 2017, 8-year primary school) in September 2018. The aim of the study was to obtain students’ opinions on formative assessment and a look at the current assessment system in the light of changes in education. The obtained data allowed to show the formative assessment from the students’ perspective. Geography is the subject of teaching, in which not only the results of work are assessed, but also the contribution of work, interests and attitudes.
Rocznik
Tom
12
Strony
57-66
Opis fizyczny
Daty
wydano
2018-12-01
Twórcy
Bibliografia
 • Bereźnicki F. (2007). Podstawy dydaktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków.
 • Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., William D. (2006). Jak oceniać, aby uczyć. „Biblioteka Akademii SUS”, Warszawa: Civitas.
 • Black P., Wiliam D. (1998a). Assessment and Classroom Learning. [w]: Assessment In Education: Principles, Policy & Practice, nr 5/1, 7–74.
 • Bloom B. S., Hastings J. T., Madaus G. F. (1971). Handbook on Formative And Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill.
 • Brookhart S. (2009). Editorial, Educational Measurement: Issues and Practices. No. 1.
 • Brophy J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Brzezińska A. i Misiorna E. (1998). Ocenianie opisowe w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań
 • Cardinet, J. (1989). Evaluer sans juger. [w]: Revue Francaise de Pedagogie. nr 88, 41–52.
 • Encyklopedia Pedagogiczna. (1997). (red). W. Pomykało. Warszawa: Fundacja ,, Innowacja”, 463.
 • Legendre R. (1993). Dictionnaire actuel de l’Education. Montreal: Guerin.
 • Nicols P.D., Meyers J.L., Burling K.S. (2009). A Framework for Evaluating and Planning Assessments Intended to Improve Student Achievement. Educational Measurement: Issues and Practices, No. 3.
 • Niemierko N. (2010). Między prawdą a skutecznością – perspektywy oceniania szkolnego, [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Teraźniejszość i przyszłość oceniania kształtującego, Kraków: GRUPA TOMAMI.
 • Sadler R. (1989). Formative Assessment and the Design of Instructional Systems. [w]: Instructional Science, nr 18, 119–144.
 • Sadoń- Osowiecka T. (2010). Funkcje oceniania według studentów- przyszłych nauczycieli geografii. Refleksje dydaktyka przedmiotowego, [w:] Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, Uniwersytet Gdański, 589–594
 • Scriven M. (1967). The Methodology of Evaluation. [w]: R. Tyler, R. M. Gagne, M. Scriven, (red.), Perspectives of Curriculum Evaluation. Chicago: Rand Mac Nally, 39–83.
 • Sterna D. (2014). Uczę (się) w szkole. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Stróżyński K. (2010). Ocenianie kształtujące w polskiej szkole, [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Teraźniejszość i przyszłość oceniania kształtującego, Kraków: GRUPA TOMAMI.
 • Szyling G. (2008). Strategia przejścia czy przetrwania? Czyli dokąd zmierza ocenianie szkolne, [w:] D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła?. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_12_4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.