PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 12 | 39-56
Tytuł artykułu

Technologie informacyjno-komunikacyjne a kształcenie geograficzne... w zreformowanej szkole

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
ICT in geographic education in the reformed educational system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu są technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w kształceniu geograficznym według nowej podstawy programowej z 2017 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej…, 2017). Na potrzeby analizy możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, opracowano pięć modeli dotyczących włączania TIK do praktyki szkolnej. Od najprostszych modeli, które polegają na wyszukiwaniu materiałów dydaktycznych na lekcje geografii w Internecie przez nauczyciela, po najbardziej zaawansowane – związane z obecnością TIK podczas całego procesu kształcenia. Każdy kolejny model charakteryzuje się coraz większym zaangażowaniem nauczycieli i uczniów w wykorzystywaniu TIK w praktyce szkolnej. Z analizy nowej podstawy programowej do geografii wynika, że zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej wybrane treści powinny być realizowane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawione w opracowaniu przykłady darmowych narzędzi TIK („Worldometers”, „Gry geograficzne. Graj i poznawaj świat”, „Kineticcity”, „Ventusky”, „LearningApps” oraz „Scholaris”) stanowią doskonałe środki dydaktyczne. Ułatwiają uczniowi lepiej zrozumieć różne, czasami złożone zagadnienia geograficzne.
EN
The subject of this article is information and communication technologies (ICT) in geographic education according to the new core curriculum from 2017 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej …, 2017). For the purposes of analysis of the possibilities of using ICT in the school, five models have been developed regarding the inclusion of ICT in the teaching program. From the simplest models, which involve searching for didactic materials for online geography lessons on the Internet by the teacher, to the most advanced ones – related to the presence of ICT throughout education process. Each subsequent model is characterized by a greater involvement of teachers and students in the use of ICT in school practice. The analysis of the new core curriculum for geography shows that in both primary and post-primary school, selected content should be implemented using information and communication technologies. The examples of free ICT tools presented in the study (“Worldometers”, “Geographic Games, Play and Explore the World”, “Kineticcity”, “Ventusky”, “LearningApps” and “Scholaris”) are an excellent teaching aids. They help the student to better understand different, sometimes complex geographic issues.
Rocznik
Tom
12
Strony
39-56
Opis fizyczny
Daty
wydano
2018-12-01
Bibliografia
 • Bitner, N., Bitner, J. (2002). Integrating Technology into the Classroom: Eight Keys to Success. Journal of Technology and Teacher Education, 10(1), 95–100.
 • Gaible, E., Burns, M. (2005). Using technology to train teachers: appropriate uses of ICT for teacher professional development in developing countries. Washington, DC: infoDev/World Bank.
 • Groenwald, M. (2015). Nauczyciel geografii w świecie nowych mediów. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 13–25.
 • Hibszer, A., Szkurłat, E. (2015), Wstęp. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 7–8.
 • Jacobsen, M., Clifford, P., Friesen, S. (2002). Preparing teachers for technology integration: Creating a culture of inquiry in the context of use. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(3), 363–388.
 • Klimczuk, A. (2010). Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce. W: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 92–107.
 • Liu, S. (2011), Factors related to pedagogical beliefs of teachers and technology integration. Computers & Education, 56(4), 1012–1022.
 • Making sense of a world in motion (2015). Ernst & Young Global Limited report, dostęp: 2018.10.09. Pozyskano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf
 • Malikowski, J. (2014). Wyzwania, szanse i zagrożenia niesione przez niektóre trendy cywilizacyjne. Podstawy Edukacji, 7, 85–123.
 • Piróg, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 109–121.
 • Podgórski, Z. (1991). Podnoszenie skuteczności nauczania geografii przez zastosowanie mikrokomputerów. Geografia jako nauka i przedmiot nauczania w Polsce. Toruń: UMK, 21–29.
 • Podgórski, Z. (1992). Podnoszenie skuteczności nauczania geografii przez zastosowanie mikrokomputerów. W: Materiały na 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. I Konferencja „Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu”, Kraków 26–29 czerwca 1992 r. Kraków: Oddział Krakowski PTG, IGiPZ PAN, IG UJ, IG WSP, 119–121.
 • Puma, M.E., Chaplin, D., Pape, A.D. (2000). E-rate and the digital divide: A preliminary analysis from the integrated studies of educational technology. Washington, DC: U.S. Department of Education.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. poz. 356/2017.
 • Sandholtz, J.H., Ringstaff, C., Dwyer, D.C. (1997). Teaching with technology: Creating student-centered classrooms. New York: Teachers College.
 • Smerdon, B., Cronen, S., Lanahan, L., Anderson, J., Iannotti, N., Angeles, J. (2000). Teachers’ tools for the 21st century: A report on teachers’use of technology (Statistical Analysis Report NCES 2000-102). Washington, DC: National Center for Education Statistics.
 • Szczęsna, J., Gawrysiak, L. (2015). Potrzeby nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności związanych z TIK oraz ograniczenia w korzystaniu z narzędzi informatycznych. W: A.Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 123–135.
 • Szkurłat, E., Hibszer, A., Piotrowska, I., Rachwał, T. (2017). Geografia. Szkoła podstawowa. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania, dostęp: 2018.20.02. Pozyskano z: https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/Geografia/
 • Tomczewska-Popowycz, N. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach geografii w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania T. 4. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Łódź: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 137–149.
 • Źródła internetowe – dostęp 2018.10.15:
 • http://gombis.pl/Geograficzne
 • http://platforma.eduscience.pl/users/sign_in
 • http://scholaris.pl
 • http://scholaris.pl/onnas
 • http://scholaris.pl/zasob/105505?eid()=SRE&sid()=GEO5&bid=0&iid=&api=
 • http://www.chmury.pl
 • http://www.epodreczniki.pl/begin/
 • http://www.epodreczniki.pl/begin/o-projekcie/
 • http://www.geozone.pl/slownik_geograficzny,slowniczek_geograficzny.html
 • http://www.gry-geograficzne.pl
 • http://www.gry-geograficzne.pl/about.html
 • http://www.gry-geograficzne.pl/jeziora.html
 • http://www.kineticcity.com/mindgames/warper/
 • http://www.worldometers.info/about/
 • http://www.worldometers.info/pl/
 • https://encyklopedia.pwn.pl
 • https://learningapps.org
 • https://learningapps.org/1354241
 • https://learningapps.org/index.php?category=6&s=
 • https://www.google.com/maps
 • https://www.lscdn.pl/pl/centrum-wymiany-wiedzy/tik/5044,Interaktywne-aplikacje-LearningAppsorg-cz-1.html
 • https://www.ventusky.com
 • https://www.ventusky.com/?p=52.0;20.1;5&l=temperature-2m
 • https://www.ventusky.com/about
 • https://www.youtube.com/results?search_query=filmy+geograficzne
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_12_3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.