[1] M. Bogdan and P. Szulc. Lokalizacja genw za pomoca zmodyfikowanych wersji bayesowskiego kryterium informacyjnego. Mathematica Applicanda, 40(1):314, 2012.

[2] U. Forys. Jan poleszczuk - the winner of the polish mathematical society's prize. Mathematica Applicanda, 40(1):127-130, 2012.

[3] J. Karbowski. What can a mathematician do in neuroscience? Mathematica Applicanda, 40(0):2737, 2012.

[4] J. Koronacki. Robert Bartoszynski (19331998). Ann. Soc. Math. Pol., Ser. II, Wiad. Matem., XXXV:167178, 1999.

[5] T. Koski and J. Noble. A review of bayesian networks and structure learning. Mathematica Applicanda, 40(1):51103, 2012.

[6] A. Maciejak, P. Mosiek, W. Okrasinski, and A. Sek. On mathematical modelling in highschool. Mathematica Applicanda, 40(1):131144, 2012.

[7] A. Marciniak. A resume on interval runge-kutta methods. Mathematica Applicanda, 40(0):39 52, 2012.

[8] J. Miekisz and P. Szymanska. On spins and genes. Mathematica Applicanda, 40(1):1525, 2012.

[9] Ministr Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Rozporzadzenie w sprawie obszarw wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. [online], viii 2011. [Dostepny w Internecie od: 2011-08-08] na http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/08/20110823_rozporzadzenie.pdf.

[10] P. Miziua. Stochastic orders and ageing classes. Mathematica Applicanda, 40(1):105125, 2012.

[11] P. Ochman. Consequences of Scientific Plagiarism in Polish Law. Mathematica Applicanda, 40(1):145162, 2012.

[12] Marceli Stark (19081974). Acta Arthmetica, XXVI:III, 1974.

[13] P. Turner, L. Petzold, A. Shiflet, I. Vakalis, K. Jordan, and S. S. John. Undergraduate Computational Science and Engineering Education. SIAM Review, 53(3), 2011.

[14] Zesp do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Rzetelnosc w badaniach naukowych oraz poszanowanie wasnosci intelektualnej. Technical report, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Warszawa, 2012. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf.