Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 7 |

Tytuł artykułu

Zygmunt Zahorski's works on the first derivative

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Zygmunt Zahorski was born in 1914. In 1932 he began his studies at the Faculty of Mechanics, the Warsaw Polytechnic intending to study aeronautical engineering. Two years later he joined to the Faculty of Mathematics at Warsaw University for parallel study (in slow motion) where he included two full years and, in the same time, a part of the third year course at the Polytechnic. The mathematical studies he  completed in 1939. He published his first work in 1937. In the same year he started working as an assistant in the Aviation Cadet School in Warsaw. At the same time preparing his doctoral thesis under the supervision of prof. Stefan Mazurkiewicz. Defense was planned for September 1939. The World War II thwarted these plans.Zygmunt Zahorski went to Lviv, where he was an assistant at the Chair of Stefan Banach. It was a period of intense scientific work. After the occupation of Lviv by the Germans Zygmunt Zahorski returned to Warsaw and managed to take a job at the Philips factory. This produced a new scientific results and although some manuscripts have been lost in the Warsaw Uprising, but after the war they have been recovered in large part. Zygmunt Zahorski scientific work did not stop even when he was staying at the Hospital of the Infant Jesus at Nowgorodzka Street. After the war, the Jagiellonian University hired him as an assistant. Zahorski’s mathematical achievements during the war was so significant that in 1946 he obtained a doctorate (promoter was Tadeusz Ważewski), and in 1947, he became assistant professor at the Jagiellonian University. A year later, he received a nomination for associate professor and moved to the University of Lodz. Council of the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, University of Lodz intended to ask for him the title of professor in 1954, but Zygmunt Zahorski, critically assessing his achievements to date, found only in 1960 (after proving the so called Kolmogorov theorem on permutation of trigonometric series) that significantly this title deserves. In 1970 he moved to the Silesian Technical University in Gliwice. He worked there until his retirement. He died in 1998.
PL
Zygmunt Zahorski urodził się w 1914 roku. W roku 1932 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej zamierzając studiować sekcję lotniczą. Dwa lata później wstąpił na kierunek matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego studiując jednocześnie (w zwolnionym tempie) i zaliczając pełne dwa lata oraz część przedmiotów trzeciego roku na Politechnice. Studia matematyczne ukończył w roku 1939. Pierwszą pracę opublikował w 1937 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w szkole Podchorążych Lotnictwa w Warszawie. Jednocześnie przygotowywał rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Stefana Mazurkiewicza. Obrona planowana była na wrzesień 1939 roku. Druga wojna światowa pokrzyżowała te plany. Zygmunt Zahorski trafił do Lwowa, gdzie został asystentem w katedrze Stefana Banacha. Był to okres intensywnej pracy naukowej. Po zajęciu Lwowa przez Niemców Zygmunt Zahorski powrócił do Warszawy i udało mu się podjąć pracę w fabryce Philipsa. Powstało wówczas wiele nowych wyników naukowych i chociaż część rękopisów zaginęła w Powstaniu Warszawskim, jednak po wojnie udało się je w znacznej części odtworzyć. Zygmunt Zahorski nie zaprzestał pracy naukowej nawet podczas pobytu w Szpitalu Dzieciątka Jezus na ul. Nowogrodzkiej. Po wojnie Uniwersytet Jagielloński zatrudnił go na stanowisku asystenta. Dorobek Zahorskiego z okresu wojny był tak znaczny, ze w roku 1946 uzyskał doktorat (promotorem został Tadeusz Ważewski), a w roku 1947 habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rok później otrzymał on nominację na profesora nadzwyczajnego i przeniósł się na Uniwersytet Łódzki. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zamierzała wystąpić dla niego o tytuł profesora zwyczajnego w roku 1954, ale Zygmunt Zahorski, krytycznie oceniając dotychczasowy dorobek, uznał dopiero w 1960 roku (po udowodnieniu tzw. twierdzenia Kołmogorowa o permutacji szeregu trygonometrycznego), że istotnie na ten tytuł zasługuje. W roku 1970 przeniósł się do Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował tam do czasu przejścia na emeryturę. Zmarł w 1998 roku.

Rocznik

Tom

7

Opis fizyczny

Daty

wydano
2013
online
2014-05-29

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14708_am_v7i0_583
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.