Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 6 |

Tytuł artykułu

Władysław Kretkowski's doctorate case

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Wladyslaw Kretkowski coat Dołęga was born on 21st of December 1840, in Wierzbnik, in his mother's family estate, in the Kujawy region, the Polish Kingdom . His parents were Emilian and Isabella Chrzaszczewska of house, Trzaska coat of arms. At baptism he received the names: Wladyslaw, Zygmunt, Leon. Initially, he received education  at home, staying mainly in the family court at Baruch, and then he attended the school of John Nepomuk Leszczynski in Warsaw and the Institute for the Nobleman. In 1857, Wladyslaw was, at his own request, a student of real gymnasium in Warsaw since the beginning of the school year 1857-1858 to June 1860. Back in 1864, Wladyslaw Kretkowski arrived in Wloclawek. Then he got a qualification as a teacher of mathematics in secondary schools . In 1865 he began his studies in Paris at the Ecole Imperiale des Ponts et Chausees. Most probably before that time he began his studies in mathematics at Sorbonne in Paris . On 18th November, 1867, he obtained a bachelor's degree in mathematical sciences at Sorbonne and on 6th November 1868 a Diploma of the School of Roads and Bridges.    At the end of 1871 he returned from France and settled in Warsaw, where he worked as an engineer and participated in the construction of the Warsaw--Vienna and Warsaw--Bydgoszcz rails. In 1878 Kretkowski obtained {\it veniam legendi} in mathematics at Lvov Polytechnical School and started work there as a private docent. In 1882, he earned his doctorate in mathematics on the basis of the thesis "About some formulas of calculus" presented in the manuscript for the assessment to gain a degree at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University. The work was reviewed by Francis Mertens and Francis Karliński.  Wadyslaw Kretkowski died on 23rd July 1910 in Cracow. He was buried in the chantry at the cemetery in Kowal.
PL
Władysław Kretkowski herbu Dołęga urodził się 21 grudnia 1840 r. w Wierzbniku,  rodzinnym majątku matki, na Kujawach w Królestwie Polskim. Jego rodzicami byli Emilian oraz Izabela z domu Chrząszczewska herbu Trzaska. Na chrzcie otrzymał imiona Władysław Zygmunt Leon. Naukę początkowo pobierał w domu, przebywa­ jąc głównie w rodzinnym dworze w Baruchowie, a następnie w szkole Jana Nepomucena Leszczyńskiego w Warszawie oraz Instytucie Szlacheckim. W roku 1857 Władysław został, na własną prośbę, uczniem gimnazjum realne­ go w Warszawie od początku roku szkolnego 1857/58 do czerwca roku 1860. Jeszcze w 1864 r. Władysław Kretkowski przybywał we Włocławku. Wtedy zdobył uprawnienia nauczyciela matematyki w szkołach gimnazjalnych. W roku 1865 rozpoczął studia w Paryżu w Ecole Imperiale des Ponts et Chausees. Prawdopodobnie wcześniej rozpo­czął studia z zakresu matematyki na paryskiej Sorbonie. 18 listopada 1867 r. uzyskał stopień licencjata  nauk matematycznych paryskiej Sorbony oraz 6 listopada 1868 r. dyplom Szkoły Dróg i Mostów. W roku 1871 został członkiem Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu.W końcu roku 1871 powrócił z Francji i zamieszkał w Warszawie, był inżynierem, uczestniczył w budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz warszawsko-bydgoskiej. W roku 1878 Kret­kowski uzyskał {\it veniam legendi} w zakresie matematyki w Szkole Politechnicznej we Lwowie i rozpoczął tam pracę jako docent prywatny. W roku 1882 uzyskał doktorat z matematyki na podstawie rozprawy ,,O niektórych wzorach rachunku różniczkowego'' przedstawioną w rękopisie do oceny w celu uzyskania stopnia naukowego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę opiniowali Franciszek Mertens Franciszek Karliński.  Zmarł 23 sierpnia 1910 roku w Krakowie. Został pochowany w rodzinnej kaplicy Kretkowskich na cmentarzu w Kowalu.

Rocznik

Tom

6

Opis fizyczny

Daty

wydano
2012
online
2014-05-06

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14708_am_v6i0_553
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.