PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 11 |
Tytuł artykułu

Preface

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Dear Readers,we have issued the next, 11th (2017) volume of Annales Societatis Mathematicae Polonae Series VI - "Antiquitates Mathematicae", a journal devoted to a history of mathematics, in which we offer 9 research articles, 1 report, and 1 essay. In the section of European mathematics, R. Duda makes a comparison of history, origins and development of mathematics in the new universities in Poznań, Vilnius, and Kaunas in the interwar period. In the Biographical section, L. Maligranda i W. Piotrowski present a profile of Franciszek Włodarski (1889-1944), universally educated in Fribourg and Göttingen, later a high-school teacher, a lecturer in the Free Polish University and a professor in Poznań University. Within the series "Profiles of honorary members of PTM" W. Piotrowski presents the profile of Lvov-born Franciszek Otto (1904-2000). In the section of History of mathematics in Poland two articles concern S. Kempisty (1892-1940). I. Jóźwik, L. Maligranda & M. Terepeta make a detailed presentation of his life and scholarly achievements, while R. Duda explains the circumstances of Kempisty's death in the context of the occupation of Vilnius. W. Wilczyński discusses some constructions due to Polish mathematicians. Egor M. Bogatov from Russia presents key moments of interactions between Polish and Soviet mathematicians in the field of nonlinear functional analysis from the 1920s to the late 1950s. In the section of History and Philosophy of Mathematics S. Domoradzki and K. Karpińska discuss the evolution of Matura exams in mathematics in the Prussian Partition and in the first years of independence of Poland in the regions of Pomerania and Great Poland. D. Ciesielska and Z. Pogoda present a report on the activities of the seminar in the history of mathematics at the Jagiellonian University in the years 2010-2017. In the section of History of applied mathematics A. Antkowiak, M. Kaczmarz and K. Szajowski discuss the contribution of Polish mathematicians to the analysis of the functioning of systems of transportation of the output in Polish open-cast mines of lignite in the second half of the 20th century. At the end of the issue there is a short essay by Adam J. Ginensky about his professor A. Zygmund. Dr. Danuta Ciesielska resigned from the editorial team. We thank her for her work and wish further successes.Our journal has appeared since 2007; since 2014 it is also available in an electronic form on the journal portal of the Polish Mathematical Society (PTM) ((http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/index). Following the evaluation in 2015, the journal was placed on the B list of the Ministry of Science and Higher Education. For 2016 our Index Copernicus Value was ICV 2016 = 76.21.Wishing you pleasant reading and inviting you to publish in "Antiquitates Mathematicae", Stanisław Domoradzki, Editor-in-Chief
PL
Szanowni i Drodzy Czytelnicy, oddajemy kolejny 11(2017) tom VI serii Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego - „Antiquitates Mathematicae", czasopisma poświęconego historii matematyki, a w nim  przedstawiamy 9 artykułów naukowych, 1 sprawozdanie i 1 esej. W dziale Matematyka europejska R. Duda dokonuje porównania historii początków i rozwoju matematyki na nowych uniwersytetach w Poznaniu, Wilnie i Kownie (w okresie międzywojennym). W dziale Biogramy L. Maligranda i W. Piotrowski przedstawiają sylwetkę Franciszka Włodarskiego (1889-1944), wszechstronnie wykształconego za granicą we Fryburgu i Getyndze późniejszego nauczyciela szkół średnich, wykładowcę Wolnej Wszechnicy Polskiej, profesora w Uniwersytecie Poznańskim.  A w ramach serii Sylwetki członków honorowych PTM W. Piotrowski przedstawia sylwetkę lwowianina z urodzenia F. Otto (1904-2000).  W dziale Historia matematyki w Polsce dwa artykuły dotyczą S. Kempistego (1892-1940). I. Jóźwik,  L. Maligranda i  M. Terepeta przedstawiają  jego życie i dokonania naukowe, zaś R. Duda wyjaśnia okoliczności śmierci Kempistego w kontekście okupacji Wilna przez Litwinów i Sowietów. W. Wilczyński omawia niektóre konstrukcje polskich matematyków. Egor M. Bogatov z Rosji przedstawia kluczowe momenty współpracy polskich i radzieckich matematyków w zakresie nieliniowej analizy funkcjonalnej od lat 20. do końca lat 50. XX w. W dziale Historia i filozofia matematyki S. Domoradzki i K. Karpińska omawiają ewolucję egzaminów maturalnych z matematyki w zaborze pruskim oraz w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na Pomorzu i w Wielkopolsce. D. Ciesielska i Z. Pogoda przedstawiają sprawozdanie z działalności seminarium z historii matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2010-2017. W dziale Historia zastosowań matematyki A. Antkowiak, M. Kaczmarz i K. Szajowski przedstawiają udział matematyków polskich w analizie funkcjonowania systemów przenoszenia urobku w polskich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego w drugiej połowie XX wieku.             Na końcu tomu znajduje się krótki esej Aadama J. Ginensky'ego  o jego profesorze  A. Zygmundzie.             Z redakcji ustąpiła dr D. Ciesielska. Dziękując jej za dotychczasową współpracę, życzymy dalszych sukcesów. Nasze czasopismo ukazuje się od roku 2007, a od roku 2014 jest dostępne również w formie elektronicznej na portalu czasopism Polskiego Towarzystwa Matematycznego (http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/index). Według oceny z roku 2015 Antiquitates Mathematicae zostało wpisane na listę B czasopism MNiSW, za rok 2016 uzyskało Index Copernicus Value 76,21. Życzę przyjemnej lektury, zachęcam gorąco do publikowania w naszym czasopiśmie. Redaktor Naczelny Stanisław Domoradzki
Słowa kluczowe
EN
PL
Rocznik
Tom
11
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017
online
2018-03-10
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14708_am_v11i0_6363
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.